BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

Uwaga!

Osoby posługujące się nowym dowodem osobistym bez informacji o adresie zameldowania zobowiązane są do podpisania oświadczenia o miejscu stałego pobytu.

 • autor informacji: Mariola Kokocińska
  data wytworzenia: 2015-04-14
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2015-04-16 07:46

UZYSKANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (PZ-02)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie orzeczenia według wzoru dostępnego   w sekretariacie zespołu lub na stronie internetowej - wypełniony i podpisany  przez osobę składającą wniosek , a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez opiekuna prawnego,
 • oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza rodzinnego lub/ i specjalistę pod opieką którego znajduje się osoba,

Załączniki:

 • oryginały do wglądu dokumentów medycznych potwierdzających rozpoznanie schorzenia zasadniczego i współistniejącego wpisane przez lekarza w  zaświadczeniu o stanie zdrowia;
 • dla dziecka w wieku 16-18 lat oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia (do wglądu).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
Złożenie dokumentów: parter pokój 031B
poniedziałek: w godz. 7.30-16.30.
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30.
Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 61 8410 705 lub 704 w godz. 7.30-14.30.
LUB DROGĄ E-MAIL - aktywny formularz pod nazwą "ZADAJ PYTANIE"...


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów  w szczególnych przypadkach do 60 dni


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wioskodawca zawiadamiany jest listownie o posiedzeniu składu orzekającego, na które musi się stawić osobiście.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest w ciągu 14 dni od dnia badania.
Orzeczenie należy odebrać osobiście:
poniedziałek: w godz. 7.30-16.30.
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30. w  pokoju 08 w ustalonym terminie

Osoby posiadające ważne orzeczenie - ponowny wniosek o wydanie orzeczenia mogą składać nie prędzej niż 30 dni przed upływem ważności orzeczenia.

Osoby posiadające ważne orzeczenie, u których lekarz prowadzący stwierdzi pogorszenie stanu zdrowia - ponowny wniosek mogą złożyć w każdym czasie.


OPŁATY
Brak


TRYB ODWOŁAWCZY
Istnieje możliwość odwołania  się od otrzymanego orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania   o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia , odwołanie składa się w pokoju 031B  - bez opłat


DODATKOWE INFORMACJE
I. Na podstawie zaświadczenia lekarza prowadzącego, w uzasadnionych przypadkach,  badanie może się odbyć w domu wnioskodawcy.

Nieprawidłowo wypełnione przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia oraz brak pełnej dokumentacji medycznej potwierdzającej schorzenia opisywane w zaświadczeniu może być podstawą odmowy przyjęcia wniosku o ustalenie niepełnosprawności.

Dokumentami medycznymi potwierdzającymi schorzenia i leczenie są:
1. karty informacyjne leczenia szpitalnego i sanatoryjnego,
2. wyniki badań specjalistycznych, konsultacje i opinie leczących specjalistów,
3. aktualne wyniki badań laboratoryjnych, wyniki badań RTG, EKG, EEG, TK, MR

Uwaga! Wnioskodawca nie składa posiadanych zdjęć RTG wraz z wnioskiem o ustalenie niepełnosprawności, lecz przynosi ze sobą w dniu, w którym skład orzekający będzie rozpatrywał jego sprawę.

II. Osoby, które utraciły prawo posługiwania się kartą parkingową (orzeczenia wydane przed 30 czerwca 2014 roku), a posiadają ważne orzeczenie, w wypadku starania się o nową kartę parkingową, muszą OBOWIĄZKOWO dołączyć do wniosku "Oświadczenie" - załącznik


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. 2016.2046 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MGPIPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j.t. Dz.U. 2015.1110)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2017-06-30

 • autor informacji: Mariola Kokocińska
  data wytworzenia: 22.02.2007
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2006-07-20 14:13
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-30 13:32
Wizytówka
Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 82777 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-12-11 15:23 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-12-18 15:54
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.