BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

OP.0022.7.2017

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 175/2016/V z dnia 14 lutego 2017 roku

1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.    Wnioski o zmiany w planie finansowym. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)
a)    ZS w Puszczykowie, pismo z 10.02.2017 r.
b)    WE, pismo z 14.02.2017 r.
5.    Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1891P na terenie powiatu poznańskiego. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

 

drukuj ()

  • autor informacji: Justyna Nowakowska
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-02-22 10:28

OP.0022.8.2017

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 176/2016/V z dnia 17 lutego 2017 roku

1.   Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.   Przedstawienie porządku obrad.
3.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.   Wnioski o zmiany w planie finansowym. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)
a)   WŚ, pismo z 15.02.2017 r.
b)   PODGiK, pismo z 15.02.2017 r.
5.   Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy nr ZP.272.00044.2015 z dnia 14.10.2015 r. zawartej w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przteragu nieograniczonego  na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
6.   Uchwała Zarzadu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przteragu nieograniczonego na świadczenie usług sprzątania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
7.   Uchwała Zarzadu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  dla projektu Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030  r. (Wicestarosta T. Łubiński, PP)
8.   Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
a)   uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Komorniki, z uwagą uwzględniającą nowe granice działki drogowej przy wyznaczaniu terenu 3.KD-L. (17)
b)   uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy  Pobiedziska (20)
9.   Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji kanalizacji zewnętrznej wraz z izolacją fundamentów  budynku ZS w Kórniku, ul. Poznańska 2. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
10. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (WD.6740.1.2017). (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
11. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (WD.6740.2.2017). (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
12. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. (WD.6740.54.2016) (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
13. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie powołania Komisji  konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego w roku 2017 w dziedzinie  zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wskazane w art. 15 ust. 1 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. (Wicestarosta T. Łubiński, PR)
14. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie powołania przedstawiciela samorządu terytorialnego reprezentującego Powiat Poznański w Stałym Zespole Ekspertów ds. polityki senioralnej działającego przy Wielkopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.(Wicestarosta T. Łubiński, PR)
15. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. (Wicestarosta T. Łubiński, KT)
16. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017. - autopoprawka (Skarbnik R. Ciurlik, FN)
17. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2017-2021. - autopoprawka  (Skarbnik R. Ciurlik, FN)

drukuj ()

  • autor informacji: Justyna Nowakowska
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-02-23 09:27

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 25544 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-02-23 09:27 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-02-27 14:40
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.