BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

OP.0022.77.2017

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 245/2017/V z dnia 28 grudnia 2017 roku

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Wnioski w sprawie zmian w planach finansowych. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)
 1. WE, pismo z 21.12.2017 r.
 2. FN, pismo z 28.12.2017 r.

5. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, obejmującego wykonanie konserwacji systemów oraz instalacji elektrycznych wraz z usuwaniem awarii ww. systemów i instalacji, zamontowanych w budynkach stanowiących własność Powiatu Poznańskiego. (Sekretarz M. Buczkowska, WA)
6. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu poznańskiego na 2018 rok. (Starosta J. Grabkowski, KO)
7. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

 1.  uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo – rejon
  ul. Maniewskiej, gm. Suchy Las (170),
 2.  uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze gminy Murowana Goślina,
  gm. Murowana Goślina (19),
 3.  uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ostrowskiej, S11 i składowej, obręb Żerniki, gm. Kórnik (168).

8. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie niezatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego i inne zgodnie z pozwoleniem Powiatowego Konserwatora Zabytków w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Chludowie” przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Chludowie. (Starosta J. Grabkowski, PR)
9. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu w 2018 roku, w specjalności Lekarz – specjalista chorób wewnętrznych. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
10. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Przebudowa ulicy Poziomkowej w Zalasewie od ulicy Rivoliego do skrzyżowania z ulicą Przybylskiego oraz od ulicy Poziomkowej w kierunku północnym do istniejącej nawierzchni”, gm. Swarzędz. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
11. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przedsiębiorstwu Berendsen Textile Service Sp. z o.o., ul. Duńska 1, 83-330 Żukowo (maty wejściowe). (Sekreatrz M. Buczkowska, WA)
12. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przedsiębiorstwu Berendsen Textile Service Sp. z o.o., ul. Duńska 1, 83-330 Żukowo (urządzenia higieniczne). (Sekreatrz  M. Buczkowska, WA)
13. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu. (Starosta J. Grabkowski, OP)
14. Pismo w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Wiedzić i umieć więcej – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli SOS-W dla Niewidomych w Owińskach”. (Wicestarosta T. Łubiński, WP)
15. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany wynagrodzenia w umowie ZP.272.00009.2017 w zakresie świadczenia usługi sprzątania budynku przy ul. Jackowskiego 18 zawartej z Biurem Handlowo Usługowym Vigor sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu. (Sekretarz M. Buczkowska, WA)
16. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 33/2PB2/BOZR1/17. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
17. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 32/2PB2/BOZR1/ (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
18. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Poznańskiego. (Sekretarz M. Buczkowska)
19. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie upoważnienia Starosty Poznańskiego do gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego. (Sekretarz M. Buczkowska)
20. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, stanowiącymi własność Powiatu Poznańskiego.  (Sekretarz M. Buczkowska)
21. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego w roku 2018 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Starosta J. Grabkowski, PR)
22. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego w roku 2018 w dziedzinie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. (Starosta J. Grabkowski, PR)
23. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę, wyprodukowanych przez Wykonawcę, tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
24. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.) (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)

drukuj ()

 • autor informacji: Magdalena Krygier
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-11 10:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-11 10:34

OP.0022.78.2017

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 246/2017/V z dnia 29 grudnia 2017 roku

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3.
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.
Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2017. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)

drukuj ()

 • autor informacji: Krygier Magdalena
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-01-12 09:09

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 27406 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-01-12 09:09 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-01-22 15:04
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.