BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

UZGADNIANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  (WD-03)


WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek wójta/burmistrza gminy wraz projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej, I piętro, pok. 142
tel. 61-84-10-796, 61-84-10-742, 61-84-10-562
Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 (pok. 002) lub ul. Słowackiego 8 (pok. 030)
Odbiór dokumentów: Postanowienie Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostaje przesłane listem poleconym do Wnioskodawcy.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Termin ustalony przez wnioskodawcę, lecz nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od otrzymania wniosku. Nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Postanowienie Starosty Poznańskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje się po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów i stwierdzeniu, że  wniosek spełnia przesłanki określone w aktach prawnych.


OPŁATY
Wniosek z załącznikami zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1827 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY
Od postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Zarządu Powiatu  w Poznaniu, w terminie 7 dni od jego doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego analizowany jest w zakresie zabezpieczenia własności oraz inwestycji celu publicznego Powiatu Poznańskiego.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2017-08-07

 • autor informacji: Maciej Andraszyk
  data wytworzenia: 12.11.2008
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2008-11-13 10:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-07 11:40

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 2608 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-08-07 11:40 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-12-15 14:03
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.