BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

Ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo

1. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. (WŚ-01)
2. Przyjęcie zgłoszenia planowanych do wykonania  czynności, robót lub urządzeń wodnych wymaganego ustawą prawo wodne (WŚ-24)

  Oświadczenie

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

3. Uzyskanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego. (WŚ-02)

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
Wniosek o ponowne wydanie karty wędkarskiej
Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

4. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. (WŚ-03)

Wniosek o zarejestrowanie łodzi (amatorski połów)
Wniosek o zarejestrowanie łodzi (połów przez uprawnionego do rybactwa)
Oświadczenie

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

5. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych. (WŚ-04)

Wniosek o zatwierdzenie robót geologicznych

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

6. Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny. (WŚ-05)

Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji hydrologicznej/geologiczno-inżynierskiej/geologicznej złoża kopaliny

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

7. Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin. (WŚ-06)

Wniosek

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

8. Zgłaszanie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi. (WŚ-07)

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

9. Uzyskanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji. (WŚ-08)
10. Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej  negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza(WŚ-09)
11. Przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. (WŚ-10)

Formularz
Informacja - szczegółowe wymagania dot. zakresu danych ujętych w zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne dodatkowe

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

12. Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji.  (WŚ-11)
13. Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. (WŚ-12)
14. Uzyskanie zezwolenia na transport odpadów. (WŚ-13)
15. Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów. (WŚ-14)
16. Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. (WŚ-15)
17. Decyzje związane z rekultywacją gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej. (WŚ-16)

  Pełnomocnictwo

                                                → PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

18. Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji. (WŚ-17)

Wniosek
 Zgłoszenie terminu faktycznego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji
 Pełnomocnictwo

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

19. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi. (WŚ-18)

Wniosek o wydanie zezolenia na usunięcie drzew lub krzewów

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

20. Uzyskanie decyzji zezwalającej na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. (WŚ-19)
21. Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dziekiej fauny i flory w drodze regulacji  handlu nimi. (WŚ-20)

Wniosek o wpis do rejestru zwierząt
Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

22. Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. (WŚ-21)

Wniosek

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

23. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. (WŚ-22)

Wniosek
Informacje dodatkowe

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

24. Uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu przez koła łowieckie na odstrzał redukcyjny lisów i jenotów. (WŚ-23)

Wniosek

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

25. Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. (WŚ-25)

Wniosek

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2013-09-17 09:00
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2017-05-18 12:14

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 7657 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-05-18 12:14 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-12-15 14:03
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.