BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

Komunikat

          Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej informuje, że z dniem 7.08.2013r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej poz. 1013.
W związku z tym od dnia 3.09.2013r.  uległy zmianie wnioski o pozwolenie na budowę i rozbiórkę.
Wyżej wymienione wnioski zostaną niezwłocznie dołączone po wprowadzeniu koniecznych zmian technicznych.

  • autor informacji: Liliana Buchwald
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2013-09-05 12:04

BUDOWNICTWO, ARCHITEKTURA, (W TYM DROGOWNICTWO) REALIZACJA INWESTYCJI (INWEST)

1. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych.
2. Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę.
3. Uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych.
4. Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy.
5. Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
6. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego.
7. Dokonanie zgłoszenia obiektu budowlanego do rozbiórki.
8. Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
8a. Dokonanie zgłoszenia z projektem budowlanym zamiaru wykonania obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
9. Dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
10. Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali.
11. Uzyskanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych.
12. Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych.
13. Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie gruntów rolnych.
14. Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego.
15. Uzgadnianie projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
16. Opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
17. Opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
18. Opinia do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
19. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
20. Opiniowanie zaliczenia lub pozbawienia kategorii drogi gminnej lub powiatowej.
21. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych.
22. Opiniowanie projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu publicznych dróg krajowych i wojewódzkich z drogami powiatowymi i gminnymi.
23. Wydawanie zezwolenia na wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych.
24. Uzgadnianie wykorzystania w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych.
25. Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych
26. Opiniowanie inwestycji realizowanych na podstawie ustaw szczególnych
  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2012-03-09 12:21
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2015-12-14 10:39

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 9144 ostatnia aktualizacja tej strony 2015-12-14 10:39 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-12-15 14:03
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.