BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY

ROK 2017

Nr

W sprawie

Data

Status

1

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych
zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
3. Powołania komisji przetargowej

- wersja dla czytnika ekranu

17.01.2017

obowiązujące

2

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

23.01.2017

obowiązujące

3

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 150/2014 z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych i zakładowego planu kont

- wersja dla czytnika ekranu

23.01.2017

obowiązujące

4

dokonania darowizny, na rzecz Gminy Stęszew, stanowiącej własność Skarbu Państwa działki nr 449/5 położonej w Strykowie, gmina Stęszew

- wersja dla czytnika ekranu

25.01.2017

obowiązujące

5

ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Domu Rodzinnego w Swarzędzu w 2017 roku

- wersja dla czytnika ekranu

31.01.2017

obowiązujące

6

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2017

- wersja dla czytnika ekranu

31.01.2017

obowiązujące

7

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów

- wersja dla czytnika ekranu

31.01.2017

obowiązujące

9

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2017 roku

- wersja dla czytnika ekranu

02.02.2017

obowiązujące

10

przeprowadzenia inwentaryzacji uzupełniającej składników majątku

- wersja dla czytnika ekranu

03.02.2017

obowiązujące

11

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 26, obręb Robakowo, gmina Kórnik

- wersja dla czytnika ekranu

07.02.2017

archiwalne

12

powołania Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania

- wersja dla czytnika ekranu

10.02.2017

obowiązujące

13

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego w roku 2017

- wersja dla czytnika ekranu

13.02.2017

obowiązujące

8

zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

31.01.2017

obowiązujące

14

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Białęgi, gmina Murowana Goślina, obręb Trojanowo, dz. nr 70 - przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

- wersja dla czytnika ekranu

16.02.2017

obowiązujące

15

ogłoszenia wykazu nieruchmości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Przybrodzie, gm. Rokietnica, działka nr 6/2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkowników wieczystych

- wersja dla czytnika ekranu

16.02.2017

obowiązujące

16

powołanie Komisji rekrutacyjnej w projekcie pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego

- wersja dla czytnika ekranu

16.02.2017

obowiązujące

17

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działki nr 177 i 72/2, obręb Wiórek, gmina Mosina

- wersja dla czytnika ekranu

20.02.2017

obowiązujące

18

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działki nr 32/1, obręb Siedleczek, gmina Kostrzyn

- wersja dla czytnika ekranu

20.02.2017

obowiązujące

19

powołania Rady Projektu i Zespołu Projektowego ds. zarządzania i realizacji Projektu partnerskiego pn. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego", dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- wersja dla czytnika ekranu

20.02.2017

obowiązujące

20

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 26, obręb Robakowo, gmina Kórnik

- wersja dla czytnika ekranu

24.02.2017

obowiązujące

21

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Janikowie, gmina Swarzędz, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym

- wersja dla czytnika ekranu

24.02.2017

obowiązujące

  • autor informacji: Dariusz Doliński
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-01-18 09:35
  • zmodyfikował: Bartosz Kurek
    ostatnia modyfikacja: 2017-02-24 09:48

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 34545 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-02-24 09:48 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-02-27 14:40
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.