BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.04.2017 roku o zakończeniu postanowienia dowodowego w toku  postępowania w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku nr 23/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie" z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.45.2016)
Wojewoda Wielkopolski

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-28 11:54

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 25/2016 z dnia 27.12.2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 2407P (ul. Swarzędzka) w m. Gruszczyn. (WD.6740.47.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-28 08:23

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.04.2017 roku o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku nr 24/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogi powiatowej nr 2406P- budowa ścieżki rowerowej Radojewo- Biedrusko Etap II od km 1+670,00 do km 4+339,90, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.46.2016)
Wojewoda Wielkopolski

 • autor informacji: Wojewoda Wielkopolski
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-24 09:15

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.04.2017 roku o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.04.2017 r. znak: IR-III.7821.19.2016.4. uchylająca częściowo decyzję Starosty Poznańskiego nr 19/2016 z dnia 28.10.2016 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego na odcinku  od ul. Poznańskiej do ul. Rokietnickiej w m. Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie i orzekającą w zakresie uchylenia a w pozostałej części utrzymującą zaskarżoną decyzję w mocy. (WD.6740.34.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-20 07:57

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ulicy Morskiej w Lusówku, gmina Tarnowo Podgórne, wraz z budową skrzyżowań typu mini-rondo, zjazdami i innymi elementami.  (AB.6740.18.106.2017.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor informacji: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-18 08:21

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 marca 2017 roku o wydaniu dnia 11 kwietnia 2017 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr 13/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zdroje w Czerwonaku poprzez dobudowę chodnika od posesji nr 56 do ulicy Źródlanej, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.4.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-14 11:38

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 10 marca 2017 r. nr 9/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej 2401P, skrzyżowanie ulic: Poznańska, Kolejowa i Polna we wsi Skórzewo, gmina Dopiewo, powiat poznański. (WD.6740.55.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-10 13:18

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4.04.2017 roku o wydaniu dnia 29.03.2017 r. postanowienia Starosty Poznańskiego prostującego  oczywistą omyłkę i błędy pisarskie w decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. nr 23/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie" z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.45.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-10 13:10

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. o wydaniu dnia 30 marca 2017 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr 12/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Bezkolizyjne przejście drogowe pod linią kolejową nr 353 Poznań Wschód - Skandawa w miejscowości Pobiedziska- Budowa wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego w ramach budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Pobiedziskach oraz Pobiedziskach - Letnisku, w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania"- rozbudowa odcinka drogi gminnej w ciągu ul. Poznańskiej polegająca na budowie ronda wraz z budową połączenia drogowego ulicy Poznańskiej i Fabrycznej w Pobiedziskach, powiat poznański, województwo wielkopolskie z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.6.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-05 10:06

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 31 marca 2017 roku o wydaniu dnia 29.03.2017 r. postanowienia Starosty Poznańskiego prostującego  oczywistą omyłkę i błedy pisarskie w decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. nr 23/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie" z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.45.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-04 12:37

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę ulicy Morskiej w Lusówku, gmina Tarnowo Podgórne(AB.6740.18.106.2017.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor informacji: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-04-03 10:55

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 28.03.2017 roku o wydaniu dnia 21 marca 2017 r. decyzji Starosty Poznańskiego nr 11/2017 po wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Poznańskiego z dnia 14.09.2016 roku nr 16/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn "Projekt przebudowy ul. Wysogotowskiej w Przeźmierowie", gmina Tarnowo Podgórne. (WD.6740.35.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-03-29 08:10

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 marca 2017 roku o  wydaniu decyzji nr 10/2017 z dnia 16 marca 2017 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Za Motelem w Sadach, gmina Tarnowo Podgórne. (WD.6740.56.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-03-21 10:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 marca 2017 roku o wydaniu dnia 10 marca 2017 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr 9/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej 2401P, skrzyżowanie ulic: Poznańska, Kolejowa i Polna we wsi Skórzewo, gmina Dopiewo, powiat poznański. (WD.6740.55.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-03-17 07:58

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zdroje w Czerwonaku poprzez dobudowę chodnika od posesji nr 56 do ulicy Źródlanej. (WD.6740.4.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-03-15 08:14

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 marca 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Bezkolizyjne przejście drogowe pod linią kolejową nr 353 Poznań Wschód - Skandawa w miejscowości Pobiedziska- Budowa wiaduktu kolejowego oraz układu drogowego w ramach budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Pobiedziskach oraz Pobiedziskach - Letnisku, w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania"- rozbudowa odcinka drogi gminnej w ciągu ul. Poznańskiej polegająca na budowie ronda wraz z budową połączenia drogowego ulicy Poznańskiej i Fabrycznej w Pobiedziskach. (WD.6740.6.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel - Kaczmarek
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-03-10 13:20

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 8 marca 2017 roku o wydaniu dnia 6 marca 2017 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr 7/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Ogrodowej (na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Obornickiej) w Bolechowie Osiedlu, gmina Czerwonak. (WD.6740.53.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-03-14 12:21

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7.03.2017 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 28 października 2016 roku nr 19/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego na odcinku  od ul. Poznańskiej do ul. Rokietnickiej w m. Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne. (WD.6740.34.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-03-10 09:39

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 marca 2017 roku o wydaniu dnia 7 marca 2017 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr 8/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej ul. Poznańska (DP2392P) na odcinku od  ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej- odcinek od ul. Wiśniowej do ul. Admiralskiej w Jankowicach, gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.54.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel - Kaczmarek
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-03-09 13:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.03.2017 roku o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku nr 24/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogi powiatowej nr 2406P- budowa ścieżki rowerowej Radojewo- Biedrusko Etap II od km 1+670,00 do km 4+339,90, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.46.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: z up. Wojewody Wielkopolskiego Marcin Karpiński
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-03-08 13:07
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-08 13:09

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 marca 2017 roku o wydaniu postanowienia Starosty Poznańskiego z dnia 03.03.2017 roku prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku nr 24/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogi powiatowej nr 2406P- budowa ścieżki rowerowej Radojewo- Biedrusko Etap II od km 1+670,00 do km 4+339,90, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.46.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel - Kaczmarek
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-03-06 12:52

Obwieszczenie

Obwieszczenie z dnia 3 marca 2017 roku o wydaniu dnia 27 lutego 2017 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr 6/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Strażackiej wraz z odwodnieniem w m. Puszczykowo, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.52.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel - Kaczmarek
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-03-06 10:52
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-06 10:52

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 01.03.2017 roku o wydaniu dnia 24.02.2017 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr  5/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2400P (ul. Szamotulska), odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztową w m. Rokietnica, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.50.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel - Kaczmarek
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-03-03 14:16

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji nr 804/17 zatwierdzający projekt budowlany pozwolenia na budowę ulicy Limbowej oraz nieprzelotowych ulic: Limbowej, Jaworowej, Jałowcowej, Olchowej obręb Sady, gmina Tarnowo Podgórne(AB.6740.18.690.2016.IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor informacji: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-23 09:11

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16.02.2017 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w związku z wznowionym postępowaniem administracyjnym w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Poznańskiego dnia 14.09.2016 roku nr 16/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn "Projekt przebudowy ul. Wysogotowskiej w Przeźmierowie", gmina Tarnowo Podgórne. (WD.6740.35.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-17 14:09

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul. Za Motelem w Sadach, gmina Tarnowo Podgórne. (WD.6740.56.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-15 12:22

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 lutego 2017 roku o wydaniu dnia 9 lutego 2017 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr 4/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowych i rozbiórce istniejących mostów w ciągu drogi powiatowej 2387P, w miejscowości Komorniki, zadanie II most na Rowie Głuchowskim z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.2.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-13 09:44

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej ul. Poznańska (DP2392P) na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Wiśniowej - odcinek od ul. Wiśniowej do ul. Admiralskiej w Jankowicach, gmina Tarnowo Podgórne. (WD.6740.54.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-10 14:07

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 lutego 2017 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowych i rozbiórce istniejących mostów w ciągu drogi powiatowej 2387P, w miejscowości Komorniki, zadanie I most na rzece Wirynce. (WD.6740.1.2017)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-10 10:01

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 9 lutego 2017 roku o wydaniu dnia 6 lutego 2017 roku decyzji Starosty Poznańskiego nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ul. Młyńską z ul. Komornicką w Komornikach z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.48.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-09 10:07

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę drogi powiatowej 2401P, skrzyżowanie ulic: Poznańska, Kolejowa i Polna we wsi Skórzewo, gmina Dopiewo. (WD.6740.55.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-07 09:29

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 6 lutego 2017 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2400P (ul. Szamotulska), odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztową w m. Rokietnica. (WD.6740.50.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-07 08:55

Zawiadomienie

że w dniu 7 kwietnia 2017 roku o godzinie 9.00 w filii siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, w sali 439, IV piętro, odbędzie się rozprawa administracyjna  w sprawie o ustalenie odszkodowania nieruchomości (...) w Zamysłowie, gmina Stęszew. (GN.6821.21.2016)
Wydział Nieruchomości

 • autor informacji: Krystyna Gola
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-06 16:19

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Ogrodowej (na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Obornickiej) w Bolechowie Osiedlu, gmina Czerwonak. (WD.6740.53.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-03 11:52

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 3 lutego 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Strażackiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Puszczykowo, gmina Puszczykowo. (WD.6740.52.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-03 11:48

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego  z dnia 16.12.2016 r. nr 24/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji, polegającej na rozbudowie pasa drogi powiatowej nr 2406P- budowa ścieżki rowerowej Radojewo- Biedrusko Etap II km 1+670,00 do km 4+339,90, powiat poznański, województwo wielkopolskie, z rygorem natychmiastowej wykonalności.  (WD.6740.46.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-27 09:38

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania, od decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. nr 23/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie" z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.45.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-27 09:29

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowych i rozbiórce istniejących mostów w ciągu drogi powiatowej nr 2387P w m. Komorniki, Zadanie II most na Rowie Głuchowskim.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-24 09:58

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowych i rozbiórce istniejących mostów w ciągu drogi powiatowej nr 2387P w m. Komorniki, Zadanie I most na rzece Wirynce.
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-24 09:42

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę nieprzelotowych ulic: Limbowej, Jaworowej, Jałowcowej, Olchowej w Sadach - I ETAP, gmina Tarnowo Podgórne(AB.6740.18.690.2016IV)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

 • autor informacji: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-23 12:14

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 17 stycznia 2017 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku z dnia 31.10.2016 r. (data wpływu) o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ul. Młyńską z ul. Komornicką w Komornikach i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia. (WD.6740.48.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel- Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-18 07:40

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Transportowej w Garbach i Zalasewie, gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie. (WD.6740.42.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel-Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-16 13:14

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji  Starosty Poznańskiego z dnia 28 października 2016 roku nr 19/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego na odcinku od ulicy Poznańskiej oraz ulicy Rokietnickiej w m. Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne, gmina Tarnowo Podgórne z rygorem natychmiastowej wykonalności. (WD.6740.34.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Karolina Eppel- Kaczmarek
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-09 11:43

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 4 stycznia 2017 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2400P (ul. Szamotulska), odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztową w m. Rokietnica. (WD.6740.50.2016)
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

 • autor informacji: Maciej Andraszyk
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-05 13:08

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 11285 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-04-28 11:54 ostatnia aktualizacja w BIP 2017-04-28 15:25
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.