BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


UZYSKANIE WTÓRNIKA NALEPKI KONTROLNEJ (KT-57) 


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
 • oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,
 • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, dotyczące okoliczności utraty lub zniszczenia nalepki,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.

Do wglądu:

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • oryginał dowodu osobistego,
 • oryginał aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz upoważnienie dla osoby, która załatwia sprawę- w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS,

W przypadku składania wniosku w filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie do odbioru wtórnika nalepki kontrolnej należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,
 • dowód osobisty osoby załatwiającej sprawę,  jeżeli w imieniu właściciela występuje pełnomocnik, wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. rejestracji pojazdów- parter, sala operacyjna
lub w jednej z Filii Wydziału Komunikacji i Transportu:

Murowana Goślina ul. Poznańska 18  
tel. 61 8 122-352

pon. 8.00 - 17.30
wt - czw.  8.00 - 14.00
pt.  8.00 - 12.30

Pobiedziska ul. Kościuszki 4               
tel. 61 8 977-171
(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon. 9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

Stęszew, ul. Poznańska 20               
tel. 61 8 130-077 lub 014

(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon. 9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

Swarzędz ul. Poznańska 25
tel. 61 651-12-65 lub 66 lub 67
(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)

                                             
pon. 9.00 - 16.30,
wt. - Pt.
8.00 - 15.00

Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 96
tel. 61 8 959-241

(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon. 9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. W Filii w Murowanej Goślinie w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po złożeniu wniosku nalepka jest drukowana w Urzędzie.


OPŁATY

Opłata komunikacyjna w kasie urzędu (parter) lub na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Poznaniu nr konta 77103012470000000034916241, w wysokości 19 zł (w tym opłata komunikacyjna 18,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

 • Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na ul. Jackowskiego 18, na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Pobiedziskach, na konto Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska, nr konta: 41 1020 4027 0000 1102 1108 0050;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu, na konto Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, nr konta: 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie, na konto Urzędu Gminy Stęszew, nr konta: 54 9048 0007 0027 3550 2000 0001;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie, na  rachunek bankowy Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, numer rachunku bankowego: 59 9044 0001 0020 0200 0156 0005;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Tarnowie Podgórnym, na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, nr konta: 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


DODATKOWE INFORMACJE

Nalepka kontrolna jest wydawana tylko w przypadku, kiedy pojazd posiada nowe białe tablice rej., tzw. "białe".
Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z uzyskaniem wtórnika nalepki kontrolnej można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, lub ewentualnie pod numerem telefonu: (61) 8410- 607.
Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl  
W zakresie rejestracji pojazdów można korzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet - www.bip.powiat.poznan.pl - zakładka „rezerwacja wizyt”


TRYB ODWOŁAWCZY 
Nie przysługuje.  


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1038).
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).
 • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz.1827 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681 ze zm.)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-01-09

 • autor informacji: Błażej Prajs
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-02-24 12:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-15 12:50

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 736 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-01-15 12:50 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-01-17 13:35
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.