BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 478/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 marca 2004r.

 

w sprawie:  przyznania kwoty 500 zł na pokrycie kosztów znaczka okolicznościowego dla uczestników VI Rajdu Rodzinnego Wokół Jeziora Kierskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 8 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 ze zmianami),
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyznaje się kwotę 500 zł (słownie: jedentysiącpięćset złotych) na pokrycie kosztów znaczka okolicznościowego dla uczestników VI Rajdu Rodzinnego Wokół Jeziora Kierskiego, organizowanego przez Koło Turystyki Rowerowej "KIEKRZ".

§ 2. Realizacja zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi z działu 750 (rozdział 75019) budżetu powiatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Biuro Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Organizatorzy VI Rajdu Rodzinnego Wokół Jeziora Kierskiego wystąpili z pismem z dnia 7 marca 2004 r. o pomoc finansową poprzez pokrycie kosztów znaczka okolicznościowego dla uczestników ww. rajdu. Impreza ma na celu promowanie rodzinnej rywalizacji sportowej oraz wymianę doświadczeń sportowych.
Dofinansowanie będzie wiązało się również z promocją Powiatu Poznańskiego.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyznania kwoty 500 zł Organizatorom VI Rajdu Rodzinnego Wokół Jeziora Kierskiego na pokrycie kosztów znaczka okolicznościowego dla uczestników ww. rajdu jest uzasadnione.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-04-26 15:45
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 09:49

Rejestr zmian

  • 26.04.04; korekta
  • 11.09.09; korekta
  • 13.10.09; korekta
  • 20.04.11; korekta

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9183
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 09:49
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00