BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

POLITYKI/ PROGRAMY/ STRATEGIE / PLANY

Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 roku

Roczny Program Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022

Program działań Powiatu Poznańskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2020 - 2024

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego na lata 2015 - 2025 (PDF 4.56MB)

Treść uchwały (PDF 941kB)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Poznańskiego 2021 - 2026

Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 - 2026

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  w Powiecie Poznańskim na lata 2021-2026

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego

Programy i plany w dziedzinie środowiska

Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2021-2023

 

 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2018-11-13 07:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-16 12:31

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-11-13 07:44 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-13 07:44 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-13 07:52 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-13 08:08 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-13 08:32 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-13 08:50 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-19 15:51 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-11-22 14:33 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-11-22 14:37 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-11-22 14:45 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-11-22 14:46 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-11-22 14:49 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-11-23 09:06 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-23 09:07 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-29 11:53 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-29 12:11 przez Bartosz Kurek : AKTUALIZACJA
 • zmieniono 2018-12-28 15:14 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019,
 • zmieniono 2018-12-31 08:25 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-12-31 08:59 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-02-11 09:28 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-02-11 09:28 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-03-20 10:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja,
 • zmieniono 2019-07-23 13:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja normy WCAG 2.0
 • zmieniono 2019-07-23 13:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-07-23 14:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-07-23 14:07 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-07-23 14:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-07-23 14:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-07-23 14:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-07-23 14:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-12-19 10:43 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2019-12-19 10:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-12-19 10:57 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-12-19 11:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-12-19 11:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-03-19 11:15 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-05-26 14:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-08-24 12:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie Programu działań Powiatu Poznańskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na lata 2020-2024
 • zmieniono 2020-08-24 12:49 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-08-24 12:59 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-09-30 13:10 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2020-09-30 13:11 przez Pieczyński Maciej: korekta
 • zmieniono 2020-09-30 13:23 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2020-09-30 14:32 przez Pieczyński Maciej: przeniesienie do archiwum Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Poznańskiego na lata 2016 - 2019
 • zmieniono 2020-09-30 14:54 przez Pieczyński Maciej: przeniesienie do archiwum Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego
 • zmieniono 2020-11-20 14:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2020-11-26 09:24 przez Agata Poleska
 • zmieniono 2020-11-30 14:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dostosowanie do wymogów normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-11-30 14:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-12-10 14:19 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-12-10 14:19 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-12-10 14:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-12-30 13:56 przez Agata Poleska : dodanie wielkości plików
 • zmieniono 2021-01-13 12:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2021-02-08 12:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021
 • zmieniono 2021-02-08 12:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-03-29 15:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta techniczna
 • zmieniono 2021-03-29 15:21 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-03-29 15:23 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-11 10:23 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dostosowanie do wymogów normyw WCAG 2.1
 • zmieniono 2021-05-11 11:00 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-12 10:34 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Poznańskiego 2021 - 2026
 • zmieniono 2021-05-12 10:35 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-12 10:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-12 10:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-17 11:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: przeniesienie do archiwum nieaktualnego programu
 • zmieniono 2021-05-17 11:59 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-17 12:00 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-17 12:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-17 12:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-17 12:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-17 12:23 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-17 12:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-17 12:42 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-17 12:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-17 12:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-17 12:55 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-17 12:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-19 10:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-19 10:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie https://www.bip.powiat.poznan.pl/5078,program-zapobiegania-przestepczosci-oraz-ochrony-bezpieczenstwa-obywateli-i-porzadku-publicznego-powiatu-poznanskiego
 • zmieniono 2021-05-19 10:05 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-05-19 10:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-06-24 12:54 przez Pieczyński Maciej: korekta
 • zmieniono 2021-06-24 12:55 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2021-06-24 12:56 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2021-06-24 12:59 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2021-06-24 13:00 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2021-06-24 13:04 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2021-06-24 13:05 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2021-06-24 13:06 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2021-06-24 13:06 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2021-06-24 13:10 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2021-06-24 13:13 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2021-06-24 13:15 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2021-06-24 13:18 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2021-06-28 13:34 przez Pieczyński Maciej: korekta
 • zmieniono 2021-07-07 14:43 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2021-08-26 11:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2021-08-26 11:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2022-05-16 12:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja

« wstecz

Banery