BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1026/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia
23 maja 2005r.


w sprawie: pokrycia części kosztów przejazdu Zespołu Pieśni i Tańca "Wiwaty" na XIX edycję Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Częstochowie.
 

Na podstawie art. 32 ust 2, pkt. 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 1 ust.1-4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.)Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1.  1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 1000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) na pokrycie części kosztów transportu Zespołu Pieśni i Tańca "Wiwaty" na XIX edycję Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.

2. Festiwal odbędzie się w dniach 26-29 maja 2005 roku w Częstochowie.
 

§ 2.  Środki finansowe przeznaczone na cel określony w §1 pochodzą z budżetu powiatu-dział 921 (92195)-kultura.
 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.
 

§ 4.  Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 23 maja 2005 roku Zespół Pieśni i Tańca "Wiwaty" działający przy Ośrodku Kultury i Sportu w Pobiedziskach zwrócił się z prośbą o pokrycie części kosztów transportu na Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Częstochowie. Do udziału w Festiwalu zespół zakwalifikował się jako jedyny z Wielkopolski.

Jako, że jednym z priorytetów Powiatu Poznańskiego  w zakresie kultury jest promocja działalności w dziedzinie kultury i wymiana kulturalna w kraju i z zagranicą podjęcie powyższej uchwały uważam za celowe.

 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-14 10:59
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-20 13:58

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4578
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-20 13:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-13 13:50