BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1114/2005

ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 5 sierpnia 2005r.

 

w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego dalej "SEOD", wraz z niezbędną platformą systemową i bazodanową. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ).

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:
 

§ 1. Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego dalej "SEOD", wraz z niezbędną platformą systemową i bazodanową.
 

§ 2. 4. Zatwierdzić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołać komisje przetargową w składzie:
 

1) Aleksandra Waszak;

2) Anna Matuszak;

3) Małgorzata Radomska;

4) Adam Habryło;

5) Piotr Springer;

6) Lucyna Jankowska;

7) Marek Jóźwiak.


§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-08-18 14:42
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 09:34

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5063
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-18 09:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-15 15:11