BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1380/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 10 lutego 2006r.
 

 

w sprawie: upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Poznańskiego do podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach"

 

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r., Dz. U. Nr 91, poz. 1592 z późn. zm.), art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22.01.1999 r. (Dz. Urz. WOj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254)  Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1 . Upoważnia się do podpisania umowy pożyczki z Wojewózkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach" dwóch członków Zarządu Powiatu Poznańskiego:

-Pana Jana Grabkowskiego-Starostę Poznańskiego,
-Pana Tomasza Łubińskiego-Wicestarostę Poznańskiego.

§ 2. . Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu- Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wniosek Powiatu Poznańskiego wyraził zgodę na przyznanie pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach" do kwoty 250 000,00 zł w roku 2006.
Zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) czynności prawne polegające na zaciąganiu kredytów i pożyczek, gwarancji oraz emiosji papierów wartościowych dokonują dwaj członkowie zarządu wskazani w uchwale przez Zarząd. Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

 


Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-02-23 08:48
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 14:55

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6631
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-03-26 14:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-15 15:10