BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


UZYSKANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (PZ-02)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę, a w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez opiekuna prawnego,
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca.

Załączniki:

 • dokumenty medyczne potwierdzające rozpoznania opisane przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia - oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (do wglądu),
 • odpis skrócony aktu urodzenia  (do wglądu) - w przypadku dziecka w wieku od 16 do 18 lat.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
Złożenie dokumentów: parter, pokój 031B
poniedziałek: w godz. 7.30-16.30
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30
Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 61 8410 705 lub 706, w godz. 7.30-14.30 lub e-mail: orzekanie@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Miesiąc od daty złożenia kompletu dokumentów.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie o terminie posiedzenia składu orzekającego.

Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest w ciągu 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego.
Odbiór orzeczenia: parter, pokój 08.
poniedziałek: w godz. 7.30-16.30
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30

Orzeczenie odbiera wnioskodawca lub upoważniona przez niego osoba.


OPŁATY
Brak


TRYB ODWOŁAWCZY
Istnieje możliwość odwołania  się od otrzymanego orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania   o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia , odwołanie składa się w pokoju 031B  - bez opłat


DODATKOWE INFORMACJE
Osoby, które utraciły prawo posługiwania się kartą parkingową (orzeczenia wydane przed 30 czerwca 2014 roku), a posiadają ważne orzeczenie, w wypadku starania się o nową kartę parkingową, muszą OBOWIĄZKOWO dołączyć do wniosku "Oświadczenie" - załącznik

Tryb orzekania bez osobistego stawiennictwa:

1. O zaoczny tryb orzekania ubiegać się może: wnioskodawca lub w jego imieniu opiekun prawny z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo wnioskodawcy, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

2. Ostateczną decyzję o wydaniu orzeczenia bez badania podejmuje lekarz orzecznik na podstawie załączonej dokumentacji medycznej.

3. Opiekun osoby ubiegającej się o zaoczny tryb orzekania wypełnia i załącza do wniosku informację socjalno- społeczną.

 

załącznik „informacja socjalno-społeczna dla osób powyżej 16 rż.” (informacja_socjalno_spoleczna_dla_osob_powyzej_16_rz.pdf)


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019. poz.1172)
 • Rozporządzenie MGPIPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j.t. Dz.U. 2018 poz. 2027)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-07-01

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Jarecki
  data wytworzenia: 22.02.2007
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-20 14:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-01 12:17

Rejestr zmian

 • 25.07.06; zmiana treści (miejsce złożenia dokumentów)
 • 07.08.06; zmiana treści (miejsce pobrania wniosku)
 • 02.02.07; zmiana treści informacji (miejsce składania wniosku)
 • 26.07.07; korekta/update systemu
 • 31.08.07; zmiana treści (miejsce załatwienia sprawy)
 • 15.02.08; korekta edytorska
 • 09.06.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 15.07.09; zmiana podstawy prawnej
 • 09.02.10; zmiana podstawy prawnej
 • 04.03.10; korekta
 • 13.04.10; korekta w wybieraniu numeru kierunkowego
 • 24.06.10; korekta
 • 05.08.10; zmiana treści (sposób załatwienia sprawy, dodatkowe informacje)
 • 23.08.10; korekta
 • 24.08.10; dodanie elementu "zadaj pytanie"
 • 06.10.10; korekta
 • 15.12.10; aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2011-08-10 12:21 przez Administrator Systemu: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2012-02-10 11:43 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści
 • zmieniono 2012-02-21 11:47 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści informacji
 • zmieniono 2012-05-31 15:04 przez Administrator Systemu: aktualizacja danych
 • zmieniono 2012-06-01 07:55 przez Administrator Systemu: zmiana siedziby PZ
 • zmieniono 2012-06-29 14:58 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji
 • zmieniono 2012-08-30 10:24 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-01-25 07:47 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-10-31 14:25 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2014-07-11 13:58 przez Administrator Systemu: aktualizacja - dodanie załącznika pn.: Oświadczenie
 • zmieniono 2014-07-15 08:54 przez Administrator Systemu: korekta edytorska
 • zmieniono 2014-12-17 08:02 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2014-12-17 11:44 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2015-04-17 11:50 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-10-14 11:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-12-31 12:19 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-01-05 09:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-08-11 11:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-09-16 13:30 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-01-04 09:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja godzin pracy
 • zmieniono 2017-01-17 12:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-06-30 12:25 przez Bartosz Kurek : aktualizacja
 • zmieniono 2017-06-30 12:27 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-06-30 13:30 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-06-30 13:32 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-07-19 08:20 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-07-19 08:21 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-07-19 08:32 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-07-19 09:23 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-07-19 13:32 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-07-20 09:49 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-09-26 08:43 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-09-26 08:49 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-09-26 08:50 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-11-21 10:31 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2019-07-01 12:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 111378
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-07-01 12:17
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-06 14:46