BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


UZYSKANIE POZWOLENIA NA EMISJĘ PYŁÓW I GAZÓW DO POWIETRZA W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI (WŚ-08)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie pozwolenia - spełniający wymagania określone w art. 184 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska.

Załączniki:

 • wypis z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną).
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. ochrony powietrza, wód i edukacji ekologicznej.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników II piętro, pok. 207 tel. 61 2269-211.
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, II piętro, pokój 207.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
jeden miesiąc, dwa miesiące, w przypadkach skomplikowanych.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna - pozwolenie na emisję pyłów i gazów.


OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia w wysokości 2011,00 zł dla dużych przedsiębiorstw lub 506,00 zł dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw może być wnoszona kartą płatniczą w Wydziale albo przelewem na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracownika ds. ochrony powietrza - II piętro, pok. 207, tel. 61 2269-211.


PODSTAWA PRAWNA

 • Art.181 ust. 1 pkt 2, art. 184, art. 188, art. 221, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-12-30

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 2006-07-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-24 14:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-12 11:04

Rejestr zmian

 • 24.07.06; dodanie treści informacji
 • 07.08.06; dodanie symbolu karty
 • 14.09.06; zmiana podstawy prawnej
 • 27.06.07; aktualizacja informacji
 • 06.07.07; dodanie przekierowania
 • 11.01.08; zmiana numeru konta opłaty skarbowej
 • 27.02.08; zmiany organizacyjne Wydziału
 • 16.06.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 16.06.09; korekta
 • 07.07.09; aktualizacja informacji
 • 14.01.10; aktualizacja informacji
 • 22.04.10; korekta wybierania numeru kierunkowego
 • 12.07.10; aktualizacja treści informacji
 • 02.08.10; aktualizacja informacji - zmiana rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • 19.10.10; korekta
 • zmieniono 2012-01-12 08:03 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści informacji
 • zmieniono 2012-01-12 14:19 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2012-04-11 10:52 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2013-10-29 10:44 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2013-12-09 10:58 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2014-12-15 14:34 przez Agata Tomaszewska : zmiana numeru rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 12:32 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-01-02 13:50 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-09-22 12:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-10-15 11:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-07-05 11:55 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-10-04 09:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta numeru telefonu
 • zmieniono 2016-10-04 09:34 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-10-05 08:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-11-02 09:50 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-05-16 12:37 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-04-16 13:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-08-03 13:52 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-08-09 13:57 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2019-01-11 13:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-12-30 15:38 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-03-12 11:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6038
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-12 11:04
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46