BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


WPIS DO REJESTRU POSIADACZY ODPADÓW ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE TRANSPORTU ODPADÓW (WŚ-12)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Zgłoszenie o wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu powinno zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów,
  • adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów,
  • numer REGON,
  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu, z podaniem ich kodu,
  • określenie obszaru prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów,
  • wskazanie sposobu i środków transportu odpadów.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. gospodarki odpadami i środowiska.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002. Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników ds. odpadów - II piętro, pok. 207
tel. 61 8410- 547, 61 8410- 551, 61 8410-509.
Odbiór dokumentów: Osobiście lub listownie, II piętro, pok. 207.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wpis do rejestru.


OPŁATY
Brak.


TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.


DODATKOWE INFORMACJE
Podmioty uprawnione do zgłoszenia do rejestru:
Podmioty prowadzące transport odpadów przedstawionych w załączonym pliku - do placówek handlowych i punktów serwisowych wykonujących naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz transport odpadów z wspomnianych placówek handlowych i punktów serwisowych do następnego posiadacza, prowadzącego lub uczestniczącego w procesie odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.

Rodzaje odpadów, których transport można zgłosić do rejestru, zostały określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. z 2004 r. Nr 16. poz.154 ze zm.) - oraz odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Warunki transportu:

Odpady, klasyfikowane według odrębnych przepisów jako odpady niebezpieczne transportuje się w opakowaniach lub pojemnikach transportowych odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich załadunku, transportu i rozładunku.

Transport odpadów do placówek handlowych i punktów serwisowych prowadzących ich zbiórkę oraz transport odpadów z placówek handlowych i punktów serwisowych do następnego posiadacza, prowadzącego lub uczestniczącego w procesie odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów:

1) będących odpadami niebezpiecznymi, odbywa się zgodnie z przepisami o transporcie odpadów niebezpiecznych;
2) dla transportu których nie określono wymagań w odrębnych przepisach, odbywa się w sposób zapewniający racjonalne wykorzystanie środków transportu i niepowodujący zagrożeń ani uciążliwości dla środowiska.


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) w związku z art. 235 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16. poz. 154 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. z 2001 r., Nr 152, poz. 1734).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2018-01-23

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 2006-07-24
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-07-24 14:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-23 13:15

Wizytówka

Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6690
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-01-23 13:15
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-07-30 10:36