BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


UZYSKANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA POZYSKANIE DREWNA W LASACH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA (WŚ-19)


W przypadku, gdy jest aktualny uproszczony plan urządzenia lasu, wnioski należy składać we właściwym terytorialnie nadleśnictwie.

WYMAGANE DOKUMENTY

 •     Wniosek właściciela lasu zawierający:
  • dane adresowe wnioskodawcy (wraz z telefonem kontaktowym),
  • dane dotyczące położenia lasu (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina),
  • rodzaj czynności przewidzianych do wykonania w lesie z uzasadnieniem,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej - za wydanie decyzji (patrz opłaty)
 • w uzasadnionych przypadkach może wnioskodawca zostać wezwany o:
  -  tytuł prawny władania nieruchomością,
  -  mapę ewidencyjną z zaznaczonym położeniem działki leśnej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. przyrody i leśnictwa.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika, II piętro, pokój 204A.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
jeden miesiąc, dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna.


OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł za zezwolenie na wykonanie zadań odbiegających od zapisów uproszczonego planu urządzenia lasu oraz za decyzję inną niż zezwolenie, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE
Informacje merytoryczne - II piętro, pok. 204A tel: 61 8410- 577; 61 8410-765, 61 8410-581.

W przypadku, gdy jest aktualny uproszczony plan urządzenia lasu, wnioski należy składać we właściwym terytorialnie nadleśnictwie.

Klienci zainteresowani doręczeniem pisma w formie dokumentu elektronicznego poza wnioskiem (oraz innymi wskazanymi powyżej dokumentami) winni złożyć "Wniosek o doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego" - pobierz wniosek.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2018-08-03

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 25.07.2006
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2006-07-24 14:32
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 14:02

Wizytówka

Sprawy prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 6084 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-08-09 14:02 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-11-17 10:45
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.