BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA TRANSPORT ODPADÓW (WŚ-13)


WYMAGANE DOKUMENTY

Załączniki:

 • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej – za wydanie zezwolenia na transport odpadów (może to być także wydruk dokumentu elektronicznego sporządzonego na podstawie ustawy Prawo Bankowe – potwierdzający wykonaną operację przelewu).
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (17 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAW
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. Gospodarki Odpadami i Środowiska.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników ds. odpadów - II piętro,
pok. 207, tel. 61 8410- 509, 61 8410- 551, 61 8410-547.
Odbiór dokumentów: listownie lub osobiście przez wnioskodawcę albo jego pełnomocnika,
II piętro, pok. 207.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc,dwa miesiące w przypadkach skomplikowanych.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna.


OPŁATY
Opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł  - tytułem: za wydanie zezwolenia na transport odpadów należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika - II piętro,
pok. 207, tel. 61 8410- 509, 61 8410- 551, 61 8410-547.


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 26, art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). w związku z art. 233 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2018-01-24

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-07-12 11:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-24 08:29

Rejestr zmian

 • 02.08.10; aktualizacja informacji - zmiana rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • 28.02.11; aktualizacja treści, wynikająca ze zmian w przepisach
 • zmieniono 2012-01-12 08:22 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści informacji
 • zmieniono 2012-01-12 13:04 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-04-20 10:39 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2013-01-30 11:15 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-11-06 09:00 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2013-11-20 11:56 przez Administrator Systemu: korekta edytorska
 • zmieniono 2013-12-09 11:44 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-12-09 12:36 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-12-15 14:42 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-01-02 12:38 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-01-02 13:52 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-02-13 08:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-09-22 13:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-10-15 12:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-07-05 12:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-11-02 10:08 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-01-16 13:55 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-01-24 08:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5914
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-01-24 08:29
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-22 15:00