BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO (WYMIANA POZWOLENIA CZASOWEGO NA DOWÓD REJESTRACYJNY) (KT-07)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • oryginał pozwolenia czasowego (jeżeli było wydane)
 • oryginał karty pojazdu (jeżeli była wydana)
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania

Do wglądu:

 • dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. rejestracji pojazdów - parter Sala operacyjna
a także w Filii WKiT: w Stęszewie, Swarzędzu, Tarnowie Podgórnym oraz Pobiedziskach:

Pobiedziska ul. Kościuszki 4
tel. 61 8 977-171
(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon.    9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

Stęszew, ul. Poznańska 20               
tel. 61 8 130-077 lub 014

(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)

pon.    9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

Swarzędz ul. Poznańska 25
tel. 61 651-12-65 lub 66 lub 67
(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)

                                             
pon.   9.00 - 16.30,
wt. - Pt.
8.00 -15.00

Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 96
tel. 61 8 959-241

(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon.    9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

Czerwonak ul. Gdyńska 53
tel. 61 226-92-35 lub 36
(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)

pon.    9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Uzyskanie dowodu rejestracyjnego.


OPŁATY
Opłaty za dowód rejestracyjny pobierane są przy składaniu wniosku w sprawie.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

 • Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na ul. Jackowskiego 18, na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Pobiedziskach, na konto Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska, nr konta:
  41 1020 4027 0000 1102 1108 0050;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu, na konto Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, nr konta:
  13 1600 1084 1843 0348 6000 0004;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie, na konto Urzędu Gminy Stęszew, nr konta:
  54 9048 0007 0027 3550 2000 0001;
   
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Tarnowie Podgórnym, na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, nr konta:
  32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.
 • Filia WKiT w Czerwonaku, na konto Urzędu Gminy Czerwonak, nr konta: 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431.

TRYB ODWOŁAWCZY

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem Starosty Poznańskiego.


DODATKOWE INFORMACJE
Tutaj można sprawdzić, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:
https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji i Transportu oraz pod nr telefonu:
61 8410- 741, 61 8410-700, 61 8410-607, 61 8410-748.
W zakresie rejestracji pojazdów można korzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet - www.bip.powiat.poznan.pl - zakładka Rezerwacja wizyt.

Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl

Na życzenie Klienta, za pomocą Systemu Wysyłania Powiadomień istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu do wniosku należy załączyć oświadczenie, którego wzór jest dostępny do pobrania.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-02-06

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Błażej Prajs
  data wytworzenia: 2006-08-02
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-08-02 09:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-24 14:09

Rejestr zmian

 • 21.08.06; Dariusz Doliński - zmiana treści informacji
 • 17.08.07; wprowadzenie autora informacji
 • 05.09.07; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 09.01.08; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 10.01.08; korekta edytorska
 • 17.06.08; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 15.07.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 24.02.09; dopisanie filii w Swarzędzu/ aktualizacja
 • 17.03.09; korekta
 • 05.07.10; zmiana kodu karty
 • 02.09.10; aktualizacja karty usług
 • zmieniono 2011-06-07 08:23 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści informacji
 • zmieniono 2011-07-08 11:40 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji w związku z wejściem w życie ustawy o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców
 • zmieniono 2011-07-12 10:46 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2011-09-07 08:53 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji
 • zmieniono 2012-04-03 14:15 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści informacji
 • zmieniono 2012-12-18 10:03 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji
 • zmieniono 2012-12-18 10:10 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-01-03 09:02 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2013-02-08 08:31 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-05-14 10:34 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-10-10 12:48 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2014-01-21 14:55 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2014-07-03 09:30 przez Administrator Systemu: korekta edytorska dot. opłat
 • zmieniono 2014-12-15 14:39 przez Administrator Systemu: zmiana numeru konta opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 08:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-04-10 08:23 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-10-16 09:13 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-09-27 09:00 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-09-27 09:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-09-27 09:52 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-03-08 11:53 przez Bartosz Kurek : aktualizacja
 • zmieniono 2017-03-08 11:54 przez Bartosz Kurek : aktualizacja
 • zmieniono 2017-03-08 13:53 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-03-08 14:13 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2017-07-20 09:37 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-10-05 11:42 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-10-05 11:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-01-09 10:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-01-10 10:51 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-01-15 12:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-01-22 09:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-09-27 11:20 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-04-24 14:49 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: usunięcie filii w Murowanej Goślinie
 • zmieniono 2019-08-02 08:18 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2019-12-31 10:20 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-02-06 11:41 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2020-02-24 13:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-02-24 13:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-02-24 13:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-02-24 13:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-02-24 14:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-02-24 14:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 102227
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-02-24 14:09
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35