BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


UZYSKANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO W PRZYPADKU JEGO UTRATY (KT-10)


WYMAGANE DOKUMENTY

 •  Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • oryginał wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonych przez stację kontroli pojazdów,
 • oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania;

Do wglądu:

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • dowód osobisty,

Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał pozwolenia czasowego,
 • oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oryginał dowodu osobistego,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. rejestracji pojazdów- parter, Sala operacyjna
lub w jednej z Filii Wydziału Komunikacji i Transportu:

Czerwonak ul. Gdyńska 53
  
  tel. 61 226-92-35
lub 36
(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)

pon.     9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

Pobiedziska ul. Kościuszki 4               
  
  tel. 61 8 977-171

(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon.     9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

Stęszew, ul. Poznańska 20               
  
  tel. 61 8 130-077
lub 014

(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon.     9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

Swarzędz ul. Poznańska 25
  
  tel. 61 651-12-65
lub 66 lub 67
(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)

                                             
pon.       9.00 - 16.30,
wt. - Pt.
8.00 - 15.00

Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 96
  
  tel. 61 8 959-241

(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon.     9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY
Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.


OPŁATY 
Opłata komunikacyjna na konto: nazwa odbiorcy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu nr konta: 77103012470000000034916241, w wysokości:

 • 54.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 54,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł)

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

 • Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na ul. Jackowskiego 18, na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Pobiedziskach, na konto Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska, nr konta:
  41 1020 4027 0000 1102 1108 0050;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu, na konto Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, nr konta:
  13 1600 1084 1843 0348 6000 0004;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie, na konto Urzędu Gminy Stęszew, nr konta:
  54 9048 0007 0027 3550 2000 0001;
   
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Tarnowie Podgórnym, na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, nr konta:
  32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.
 • Filia WKiT w Czerwonaku, na konto Urzędu Gminy Czerwonak, nr konta: 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE


Tutaj można sprawdzić, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:
https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji i Transportu oraz pod numerem telefonu  61 8410-598, 61 8410-756.

Na okres do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, nie dłuższy jednak niż 30 dni, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje pozwolenie czasowe.

Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl 

W zakresie rejestracji pojazdów można korzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet - www.bip.powiat.poznan.pl - zakładka Rezerwacja wizyt.

Na życzenie Klienta, za pomocą Systemu Wysyłania Powiadomień istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu do wniosku należy załączyć oświadczenie, którego wzór jest dostępny do pobrania.


PODSTAWA PRAWNA

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-09-10

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Błażej Prajs
  data wytworzenia: 2006-08-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-02 09:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-10 11:18

Rejestr zmian

 • 03.08.06; Dariusz Doliński - korekta edytorska
 • 22.08.06; Dariusz Doliński - zmiana treści informacji
 • 18.10.06- zmiana podstawy prawnej
 • 17.08.07; wprowadzenie autora informacji
 • 05.09.07; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 16.10.07; usunięcie filii BUK
 • 02.01.08; zmiana podstawy prawnej - opłaty ewidencyjnej
 • 16.07.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 02.02.09; zmiana godzin urzędowania filii KT
 • 24.02.09; uruchomienie filii w Swarzędzu, aktualizacja
 • 17.03.09; korekta
 • 20.03.09; uruchomienie filii w Tarnowie Podgórnym, aktualizacja
 • 19.11.09; korekta
 • 02.02.10; likwidacja fili w Kostrzynie
 • 16.02.10; zmiana wysokości opłat
 • 05.07.10; zmiana kodu karty
 • 02.09.10; aktualizacja karty
 • zmieniono 2011-06-07 08:28 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści informacji
 • zmieniono 2011-07-08 11:55 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji w związku z wejściem w życie ustawy o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców
 • zmieniono 2011-07-21 14:34 przez Administrator Systemu: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2011-09-07 08:58 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji
 • zmieniono 2012-04-03 14:19 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści informacji
 • zmieniono 2012-06-11 16:23 przez Magdalena Krygier: aktualizacja
 • zmieniono 2012-12-18 10:41 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji
 • zmieniono 2013-01-03 09:12 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2013-02-08 08:35 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-02-08 08:37 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-10-10 12:56 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2013-11-06 12:07 przez Administrator Systemu: korekta edytorska
 • zmieniono 2014-01-21 15:07 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2014-07-03 09:48 przez Administrator Systemu: korekta edytorska dot. opłat
 • zmieniono 2014-07-21 12:51 przez Administrator Systemu: korekta edytorska
 • zmieniono 2014-12-15 14:41 przez Administrator Systemu: zmiana numeru konta opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 08:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-01-22 10:34 przez Agata Tomaszewska : aktualizacja treści
 • zmieniono 2015-03-02 10:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-04-10 08:36 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-05-27 10:49 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-09-30 10:50 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-10-16 09:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-02-24 10:54 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2016-03-31 08:30 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktulizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2016-09-27 09:14 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-10-10 13:20 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2017-03-08 11:56 przez Bartosz Kurek : aktualizacja
 • zmieniono 2017-03-08 13:56 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-03-08 14:16 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2017-07-20 09:41 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-10-05 11:50 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-01-09 10:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-01-15 12:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-01-22 09:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-09-27 13:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-04-24 14:52 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: usunięcie filii w Murowanej Goślinie
 • zmieniono 2019-08-02 07:36 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2019-08-02 08:28 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2019-08-19 11:20 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2019-12-31 10:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-02-06 11:48 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2020-02-24 14:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-02-24 14:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-07-28 14:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-09-10 11:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12092
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-09-10 11:18
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-22 15:11