BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W DOWODZIE REJESTRACYJNYM POJAZDU (KT-12)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał karty  pojazdu, jeżeli była wydana,
 • oryginał dokumentu potwierdzający wnioskowane zmiany w dowodzie rejestracyjnym,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.

Do wglądu:

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej, 
 • dowód osobisty,
 • oryginał aktualnego wyciągu z KRS i REGON do wglądu (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopia potwierdzona podpisem, datą i pieczęcią osoby upoważnionej.

Do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. rejestracji pojazdów- parter, Sala operacyjna lub w jednej z Filii Wydziału Komunikacji i Transportu:

Czerwonak ul. Gdyńska 53
tel. 61 226-92-35 lub 36
(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)

pon.    9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

Pobiedziska ul. Kościuszki 4               
tel. 61 8 977-171
(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon.    9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

Stęszew, ul. Poznańska 20               
tel. 61 8 130-077 lub 014

(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon.    9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

Swarzędz ul. Poznańska 25
tel. 61 651-12-65 lub 66 lub 67
(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)

                                             
pon.    9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00

Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 96
tel. 61 8 959-241

(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon.    9.00 - 16.30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie dowodu rejestracyjnego zawierającego aktualne dane.


OPŁATY
Uiszcza się opłatę komunikacyjną na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Poznaniu nr konta 77103012470000000034916241, w wysokości:

 • 54.00 zł (opłata komunikacyjna) + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)

Za zawiadomienie i załączniki nie pobiera się opłat.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

 • Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na ul. Jackowskiego 18, na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Pobiedziskach, na konto Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska, nr konta:
  41 1020 4027 0000 1102 1108 0050;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu, na konto Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, nr konta:
  13 1600 1084 1843 0348 6000 0004;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie, na konto Urzędu Gminy Stęszew, nr konta:
  54 9048 0007 0027 3550 2000 0001;
   
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Tarnowie Podgórnym, na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, nr konta:
  32 1050 1520 1000 0024 3672 4641.
 • Filia WKiT w Czerwonaku, na konto Urzędu Gminy Czerwonak, nr konta: 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE

Tutaj można sprawdzić, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:
https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji i Transportu oraz pod nr telefonu  61 8410- 598, 61 8410-756.

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu. 
W zakresie rejestracji pojazdów można korzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet - www.bip.powiat.poznan.pl - zakładka Rezerwacja wizyt.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-02-06

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Błażej Prajs
  data wytworzenia: 2006-08-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-02 09:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-25 07:55

Rejestr zmian

 • 03.08.06; Dariusz Doliński - korekta edytorska
 • 22.08.06; Dariusz Doliński - zmiana treści informacji
 • 17.08.07; wprowadzenie autora informacji
 • 06.09.07; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 16.10.07; usunięcie filii BUK
 • 02.01.08; zmiana podstawy prawnej - opłaty ewidencyjnej
 • 17.07.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 02.02.09; zmiana godzin urzędowania filii KT
 • 24.02.09; uruchomienie filii w Swarzędzu, aktualizacja
 • 17.03.09; korekta
 • 20.03.09; uruchomienie filii w Tarnowie Podgórnym, aktualizacja
 • 02.02.10; likwidacja fili w Kostrzynie
 • 16.02.10; zmiana wysokości opłat
 • 05.07.10; zmiana kodu karty
 • 02.09.10; aktualizacja karty
 • zmieniono 2011-07-08 12:10 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji w związku z wejściem w życie ustawy o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców
 • zmieniono 2011-07-08 12:12 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2011-07-21 14:37 przez Administrator Systemu: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2011-09-07 09:06 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji
 • zmieniono 2012-04-03 14:22 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści informacji
 • zmieniono 2012-06-11 16:26 przez Magdalena Krygier: aktualizacja
 • zmieniono 2012-12-18 11:04 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji
 • zmieniono 2013-01-03 09:16 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2013-02-08 08:45 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-05-14 11:33 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-10-11 08:38 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2014-01-22 10:01 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2014-07-03 09:52 przez Administrator Systemu: korekta edytorska dot. opłat
 • zmieniono 2014-07-03 09:53 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-07-21 12:57 przez Administrator Systemu: korekta edytorska
 • zmieniono 2014-12-16 14:14 przez Administrator Systemu: zmiana numeru konta opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 09:03 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-01-22 10:36 przez Agata Tomaszewska : aktualizacja treści
 • zmieniono 2015-03-02 10:59 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-04-10 08:40 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-09-30 10:52 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-10-16 09:19 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-02-24 10:56 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2016-03-31 11:47 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2016-09-27 09:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-03-08 11:58 przez Bartosz Kurek : aktualizacja
 • zmieniono 2017-07-20 09:43 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-10-05 12:47 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-01-09 10:15 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-01-15 12:28 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-09-27 13:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-04-25 09:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: usunięcie filii w Murowanej Goślinie
 • zmieniono 2019-08-02 08:32 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2019-12-31 10:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-02-06 11:54 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2020-02-25 07:55 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 30329
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-02-25 07:55
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35