BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


 UZYSKANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU (KT-21)


WYMAGANE  DOKUMENTY         

 • Wniosek  (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • stosowne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, dotyczące okoliczności utraty lub zniszczenia dokumentu,
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.

Do wglądu:

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • dowód osobisty.          

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. rejestracji pojazdów - parter, Sala operacyjna lub w jednej z Filii Wydziału Komunikacji i Transportu:

Czerwonak ul. Gdyńska 53
  
  tel. 61 2269-235
lub 236
(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)

pon.     9:00 - 16:30,
wt - pt.
8:00 - 15:00

Pobiedziska ul. Kościuszki 4               
  
  tel. 61 8977-171

(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon.     9:00 - 16:30,
wt - pt.
8:00 - 15:00

Stęszew, ul. Poznańska 20               
  
  tel. 61 8130-077
lub 014

(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon.     9:00 - 16:30,
wt - pt.
8:00 - 15:00

Swarzędz ul. Poznańska 25
  
  tel. 61 6511-265
lub 266 lub 267
(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)

                                             
pon.       9:00 - 16:30,
wt. - pt.
8:00 - 15:00

Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 96
  
  tel. 61 8959-241

(w której można również odebrać dowód rejestracyjny dla pojazdów rejestrowanych w tej filii)


pon.     9:00 - 16:30,
wt - Pt.
8.00 - 15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie wtórnika karty pojazdu.


OPŁATY
Opłatę komunikacyjną na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Poznaniu nr konta 77103012470000000034916241, w wysokości:

 • 75,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 75,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł)

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

 • Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na ul. Jackowskiego 18, na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Pobiedziskach, na konto Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska,
  nr konta: 41 1020 4027 0000 1102 1108 0050;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu, na konto Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz,
  nr konta: 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004;
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Stęszewie, na konto Urzędu Gminy Stęszew,
  nr konta: 54 9048 0007 0027 3550 2000 0001;
   
 • Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Tarnowie Podgórnym, na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne,
  nr konta:
  32 1050 1520 1000 0024 3672 4641;
 • Filia WKiT w Czerwonaku, na konto Urzędu Gminy Czerwonak,
  nr konta: 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431.

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE
Szczegółowe informacje w sprawie uzyskać można w Punkcie Informacyjnym Wydziału Komunikacji i Transportu oraz pod nr telefonu 61 8410- 598, 61 8410- 756.
Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl

W przypadku utraty karty przed pierwszą rejestracją pojazdu, na pisemny wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik karty pojazdu po uzyskaniu potwierdzenia, że utracona karta była wydana. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza pisemną informację wskazującą producenta i importera, który wydał utraconą kartę.

W przypadku zagubienia karty przed ponowna rejestracją pojazdu, na pisemny wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik karty. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza: zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie niezbędne do rejestracji; stosowne oświadczenie o zagubieniu karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

 W zakresie rejestracji pojazdów można korzystać z usługi umawiania wizyt przez Internet - www.bip.powiat.poznan.pl - zakładka Rezerwacja wizyt.


PODSTAWA PRAWNA

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu.
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych  z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-09-10

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Błażej Prajs
  data wytworzenia: 2006-08-02
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-08-02 09:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-24 11:01

Rejestr zmian

 • 03.08.06; Dariusz Doliński - korekta edytorska
 • 22.08.06; Dariusz Doliński - zmiana treści informacji
 • 24.08.06; Dariusz Doliński - korekta treści informacji
 • 05.10.06; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 17.08.07; korekta/update systemu
 • 06.09.07; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 16.10.07; usunięcie filii BUK
 • 02.01.08; zmiana podstawy prawnej - opłaty ewidencyjnej
 • 22.07.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 02.02.09; zmiana godzin urzędowania filii KT
 • 24.02.09; uruchomienie filii w Swarzędzu, aktualizacja
 • 17.03.09; korekta
 • 20.03.09; uruchomienie filii w Tarnowie Podgórnym, aktualizacja
 • 02.02.10; likwidacja filii w Kostrzynie
 • 16.02.10; zmiana wysokości opłaty
 • 01.06.10; korekta
 • 06.07.10; zmiana kodu karty
 • 02.09.10; aktualizacja karty
 • 04.04.11; korekta
 • zmieniono 2011-07-08 12:58 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji w związku z wejściem w życie ustawy o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców
 • zmieniono 2011-07-19 14:25 przez Administrator Systemu: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2011-09-07 09:37 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji
 • zmieniono 2011-09-07 11:56 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści - zmiana podstawy prawnej
 • zmieniono 2012-04-03 14:29 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści informacji
 • zmieniono 2012-12-19 09:06 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji
 • zmieniono 2013-01-07 10:24 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2013-02-08 10:32 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-10-11 13:09 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2014-01-22 14:41 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2014-07-03 10:21 przez Administrator Systemu: korekta edytorska dot. opłat
 • zmieniono 2014-07-22 11:30 przez Administrator Systemu: korekta edytorska
 • zmieniono 2014-12-16 14:42 przez Administrator Systemu: zmiana numeru konta opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 09:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-01-22 10:42 przez Agata Tomaszewska : aktualizacja treści
 • zmieniono 2015-03-02 11:03 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-04-10 08:52 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-05-27 12:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-09-30 11:00 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-10-16 09:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-02-24 10:59 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2016-03-31 12:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2016-09-27 09:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-10-10 13:51 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2017-03-08 12:10 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-07-20 09:53 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-01-09 10:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-01-15 12:41 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-01-22 10:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-09-27 14:21 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-04-25 09:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: usunięcie filii w Murowanej Goślinie
 • zmieniono 2019-12-31 10:43 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-02-06 12:09 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2020-02-25 12:14 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-07-29 13:47 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-09-10 13:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-10-29 11:18 przez Agata Poleska : korekta zapisu godzin i numerów telefonów
 • zmieniono 2020-11-24 11:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-11-24 11:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dostosowanie do wymogów normyw WCAG 2.1

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 15734
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-08-18 09:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-17 14:14