BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


UZYSKANIE WTÓRNIKA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO LUB LICENCJI NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY LUB WTÓRNIKA WYPISU Z TYCH DOKUMENTÓW (KT-40)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wtórnik licencji:

 • Wniosek o wydanie wtórnika zezwolenia/licencji / wypisu z zezwolenia/licencji

Załączniki:

 • dowód wpłaty za wydanie wtórnika dokumentu,
 • dodatkowo - w przypadku utraty zezwolenia lub licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - dokument potwierdzający okoliczności utraty zezwolenia lub licencji.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Działalności Gospodarczej.
Złożenie dokumentów: parter, pokój 036, ; tel.: 61 8410 608, 61 8410 727, 61 2228 963
Sprawy prowadzą - Dorota Lehmann, Michał Pąk, Daniel Kucharski
Odbiór dokumentów: parter, pokój 036.

Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadkach sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie wtórnika zezwolenia/licencji / wypisu z zezwolenia/licencji.


OPŁATY 

 • Opłata za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy: 10% opłaty jak za udzielenie  licencji; w innych przypadkach utraty licencji: 25 % opłaty jak za udzielenie licencji.
 • opłata za wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia lub z licencji: 1% opłaty jak za udzielenie tych dokumentów.

Wpłata w kasie Starostwa, lub na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Poznaniu konto nr Bank Handlowy O/Poznań 77103012470000000034916241.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.


DODATKOWE INFORMACJE
Przy obliczaniu opłaty za wydanie wtórnika wypisu z licencji przyjmuje się okres ważności odpowiadający okresowi ważności posiadanej licencji.


 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-02-25

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Płóciennik
  data wytworzenia: 03.08.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-03 14:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-25 10:40

Wizytówka

Uzyskanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  lub licencji na krajowy transport drogowy lub wtórnika wypisu z tych dokumentów

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3544
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-02-25 10:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-09 15:06