BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


UZYSKANIE WTÓRNIKA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO LUB LICENCJI NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY LUB WTÓRNIKA WYPISU Z TYCH DOKUMENTÓW (KT-40)


WYMAGANE DOKUMENTY

Wtórnik licencji:

 • Wniosek o wydanie wtórnika zezwolenia/licencji / wypisu z zezwolenia/licencji

Załączniki:

 • dowód wpłaty za wydanie wtórnika dokumentu,
 • dodatkowo - w przypadku utraty zezwolenia lub licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - dokument potwierdzający okoliczności utraty zezwolenia lub licencji.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Działalności Gospodarczej.
Złożenie dokumentów: parter, pokój 036, ; tel.: 61 8410 608, 61 8410 727, 61 2228 963
Sprawy prowadzą - Dorota Lehmann, Michał Pąk, Daniel Kucharski
Odbiór dokumentów: parter, pokój 036.

Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadkach sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie wtórnika zezwolenia/licencji / wypisu z zezwolenia/licencji.


OPŁATY 

 • Opłata za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy: 10% opłaty jak za udzielenie  licencji; w innych przypadkach utraty licencji: 25 % opłaty jak za udzielenie licencji.
 • opłata za wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia lub z licencji: 1% opłaty jak za udzielenie tych dokumentów.

Opłatę można uiścić kartą płatniczą we wpłatomacie zlokalizowanym w Wydziale Komunikacji i Transportu lub przelewem bankowym na rachunek Starostwa Powiatowego w Poznaniu:
Bank Handlowy O/Poznań 77 10301247 0000 0000 3491 6241

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika - opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić kartą płatniczą w Wydziale Komunikacji i Transportu lub w kasie Urzędu Miasta Poznania/u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy:

Miasto Poznań, Wydział Finansowy,

Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;

konto PKO Bank Polski S.A.

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.


TRYB ODWOŁAWCZY
Brak.


DODATKOWE INFORMACJE
Przy obliczaniu opłaty za wydanie wtórnika wypisu z licencji przyjmuje się okres ważności odpowiadający okresowi ważności posiadanej licencji.


 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-01-03

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Płóciennik
  data wytworzenia: 2006-08-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-03 14:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-03 07:43

Rejestr zmian

 • 16.10.06; zmiany treści informacji - aktualizacja
 • 24.08.07; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 17.09.07; update systemu
 • 05.12.07; zmiana treści - usunięcie nazwiska pracownika w związku z ustaniem stosunku pracy
 • 23.01.08; zmiana podstawy prawnej
 • 12.03.08; zmiana treści informacji (reorganizacja referatu)
 • 30.06.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 02.03.09; aktualizacja informacji
 • 08.04.09; aktualizacja informacji
 • 07.12.09; aktualizacja informacji
 • 06.07.10; zmiana kodu karty
 • 30.09.10; korekta
 • zmieniono 2011-07-11 14:12 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji w związku z wejściem w życie ustawy o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców
 • zmieniono 2011-10-05 08:55 przez Administrator Systemu: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2011-10-05 08:56 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-01-28 12:27 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-03-04 09:59 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-08-22 14:59 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-10-15 08:50 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2013-10-25 14:48 przez Magdalena Krygier: aktualizacja treści
 • zmieniono 2014-07-04 09:49 przez Administrator Systemu: korekta edytorska dot. opłat
 • zmieniono 2014-11-06 10:46 przez Kurek Bartosz: aktualizacja
 • zmieniono 2014-11-06 11:06 przez Kurek Bartosz: aktualizacja
 • zmieniono 2014-12-16 08:53 przez Agata Tomaszewska : zmiana numeru rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 11:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-10-19 10:19 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-02-24 12:55 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2016-11-30 10:59 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-01-10 14:47 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-12-13 09:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-02-25 10:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-12-31 11:23 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-01-03 07:43 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3973
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-01-03 07:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40