BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


ZGŁASZANIE ZMIAN W ZAŚWIADCZENIU NA KRAJOWE PRZEWOZY WŁASNE OSÓB  I  RZECZY (KT-42)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o zmianę danych w  zaświadczeniu potwierdzającym wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne, na terenie kraju (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • wykaz pojazdów samochodowych zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, nr VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdami (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
 • dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia.

 W przypadku wniosku o zmianę zaświadczenia wydanego przez inny organ dodatkowo:

 • kserokopia posiadanego zaświadczenia,
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Działalności Gospodarczej.
Złożenie dokumentów: parter, pokój 036,; tel.: 61 222 89 63, 61 8410 608, 61 8410 727.
Sprawy prowadzą - Daniel Kucharski, Dorota Lehmann, Michał Pąk.
Odbiór dokumentów:  parter, pokój 036.

Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne i wypisów (ilość wypisów zależy od ilości zgłoszonych pojazdów).


OPŁATY
Opłata za wymianę zaświadczenia (wydanego bezterminowo) z powodu zmiany danych w nim  zawartych wynosi 25 zł za zaświadczenie i 10 zł za każdy wypis.

Opłata za wymianę zaświadczenia (wydanego bezterminowo) w przypadku zgłoszenia  kolejnego pojazdu wynosi:  

 • 25 zł za wymianę zaświadczenia,
 • 10 zł za wymianę każdego wypisu,
 • 100 zł za każdy kolejny pojazd.

Opłaty wnoszone są przed odbiorem odpowiednich dokumentów. 

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa (parter) lub na konto: nazwa odbiorcy, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, nr konta Bank Handlowy O/Poznań: 77103012470000000034916241

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Poznania lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,
Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Poznańskiego.


DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkie zmiany danych przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić organowi w ciągu 28 dni od  dnia ich powstania.
W przypadku zmian, które dotyczą pojazdów (np. zmiana numerów rejestracyjnych, zbycie pojazdu i zastąpienie go innym), a nie powodują zwiększenia ilości pojazdów należy złożyć stosowną informację.


PODSTAWA PRAWNA 

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916) 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U. z 2014 r., poz. 961).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-08-05

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Płóciennik
  data wytworzenia: 02.08.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-02 12:57
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-05 13:36

Wizytówka

Zgłaszanie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5107
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-08-05 13:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-23 15:21