BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


ZGŁASZANIE ZMIAN W ZAŚWIADCZENIU NA KRAJOWE PRZEWOZY WŁASNE OSÓB  I  RZECZY (KT-42)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o zmianę danych w  zaświadczeniu potwierdzającym wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne, na terenie kraju (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • wykaz pojazdów samochodowych zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, nr VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdami (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
 • dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia.

 W przypadku wniosku o zmianę zaświadczenia wydanego przez inny organ dodatkowo:

 • kserokopia posiadanego zaświadczenia,
 • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Działalności Gospodarczej.
Złożenie dokumentów: parter, pokój 036,; tel.: 61 2228-963, 61 8410-608, 61 8410-727.
Sprawy prowadzą - Daniel Kucharski, Dorota Lehmann, Michał Pąk.
Odbiór dokumentów:  parter, pokój 036.

Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne i wypisów (ilość wypisów zależy od ilości zgłoszonych pojazdów).


OPŁATY
Opłata za wymianę zaświadczenia (wydanego bezterminowo) z powodu zmiany danych w nim  zawartych wynosi 25 zł za zaświadczenie i 10 zł za każdy wypis.

Opłata za wymianę zaświadczenia (wydanego bezterminowo) w przypadku zgłoszenia  kolejnego pojazdu wynosi:  

 • 25 zł za wymianę zaświadczenia,
 • 10 zł za wymianę każdego wypisu,
 • 100 zł za każdy kolejny pojazd.

Opłatę można uiścić kartą płatniczą we wpłatomacie zlokalizowanym w Wydziale Komunikacji i Transportu lub przelewem bankowym na rachunek Starostwa Powiatowego w Poznaniu:
Bank Handlowy O/Poznań 77 10301247 0000 0000 3491 6241

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika - opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić kartą płatniczą w Wydziale Komunikacji i Transportu lub w kasie Urzędu Miasta Poznania/u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy:

Miasto Poznań, Wydział Finansowy,

Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;

konto PKO Bank Polski S.A.

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.


TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Poznańskiego.


DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkie zmiany danych przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić organowi w ciągu 28 dni od  dnia ich powstania.
W przypadku zmian, które dotyczą pojazdów (np. zmiana numerów rejestracyjnych, zbycie pojazdu i zastąpienie go innym), a nie powodują zwiększenia ilości pojazdów należy złożyć stosowną informację.


PODSTAWA PRAWNA 

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-01-02

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Płóciennik
  data wytworzenia: 2006-08-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-02 12:57
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-29 14:29

Druki do pobrania:

Wizytówka

Zgłaszanie zmian w zaświadczeniu na krajowe przewozy własne osób i rzeczy

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6151
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-18 08:45
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-19 15:07