BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM (KT-43) 


 WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, (dostępny w urzędzie lub na  stronie internetowej)

Załączniki:

 • kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na transport drogowy osób,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
 •  schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi (oryginał do wglądu),
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 • cennik,
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (wyłącznie autobusy),
 • dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym osób.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Działalności Gospodarczej.
Złożenie dokumentów: parter, pokój 036, tel.: 61 8410 608,61 8410 727. 61 222 89 63
Sprawy prowadzą:  Dorota Lehmann, Michał Pąk, Daniel Kucharski
Odbiór dokumentów:  parter, pokój 036.

Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie zezwolenia na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym.


OPŁATY
Za wydanie zezwolenia:

 Okres ważności zezwolenia

 Opłata

  Do 1 roku

 250 zł.

  Do 2 lat

 300 zł.

  Do 3 lat

 350 zł.

  Do 4 lat

 450 zł.

  Do 5 lat

 550 zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Opłatę można uiścić kartą płatniczą we wpłatomacie zlokalizowanym w Wydziale Komunikacji i Transportu lub przelewem bankowym na rachunek Starostwa Powiatowego w Poznaniu:
Bank Handlowy O/Poznań 77 10301247 0000 0000 3491 6241

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika - opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić kartą płatniczą w Wydziale Komunikacji i Transportu lub w kasie Urzędu Miasta Poznania/u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy:

Miasto Poznań, Wydział Finansowy,

Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;

konto PKO Bank Polski S.A.

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 


PODSTAWA PRAWNA    

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-01-03

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Płóciennik
  data wytworzenia: 2006-08-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-02 12:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-03 07:45

Rejestr zmian

 • 02.10.06; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 16.10.06; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 24.08.07; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 05.12.07; zmiana treści - usunięcie nazwiska pracownika w związku z ustaniem stosunku pracy
 • 06.12.07; zmiana podstawy prawnej
 • 24.01.08; zmiana podstawy prawnej
 • 30.06.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 02.03.09; aktualizacja informacji
 • 08.04.09; aktualizacja informacji
 • 07.12.09; aktualizacja informacji
 • 07.07.10; zmiana kodu karty
 • zmieniono 2011-07-11 16:13 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji w związku z wejściem w życie ustawy o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców
 • zmieniono 2011-10-05 09:54 przez Administrator Systemu: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2013-01-28 12:24 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-03-04 10:17 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-08-21 12:06 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-10-15 12:44 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2014-07-04 09:59 przez Administrator Systemu: korekta edytorska dot. opłat
 • zmieniono 2014-11-06 11:15 przez Kurek Bartosz: aktualizacja
 • zmieniono 2014-12-16 08:42 przez Agata Tomaszewska : zmiana numeru rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 11:43 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-03-04 11:02 przez Kurek Bartosz: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2015-04-16 13:38 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-10-19 10:25 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-02-24 12:57 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2016-10-10 09:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2016-11-30 11:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-01-10 15:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-12-13 09:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-02-25 10:35 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-12-31 11:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-01-03 07:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3714
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-01-03 07:45
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40