BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW (KT-45)


 WYMAGANE DOKUMENTY

 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Działalności Gospodarczej.

Złożenie dokumentów: pokój 030 (parter), sprawy prowadzą:
           Jarosław Świątkowski - tel.: 61 8410-778
           Piotr Biskupski - tel.: 61 8418-811
           Radosław Kijak - tel.: 61 2228-974
Odbiór dokumentów: pokój 030 (parter)
 

Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpis do rejestru oraz wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru  przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
 


OPŁATY

 

 • 412 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, lub
 • 206 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów polegającą na poszerzeniu jego zakresu.

wpłata na nr rachunku: PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
nazwa odbiorcy: Miasto Poznań, Wydział Finansowy, Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł
wpłata na nr rachunku: PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
nazwa odbiorcy: Miasto Poznań, Wydział Finansowy, Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

Opłaty można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Poznaniu (parter) lub przelewem na podany rachunek bankowy, albo w dowolnej placówce, której istnieje możliwość dokonania przelewu.

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 
 


DODATKOWE INFORMACJE

Warunki jakie spełniać musi przedsiębiorca wnioskujący wpis do rejestru:

 1. musi posiadać siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. nie może w stosunku do niego zostać otwarta likwidacja lub nie może być ogłoszona upadłość,
 3. nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom- dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
 4. musi posiadać wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,
 5. posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów, wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,
 6. zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.


PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-07-17

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Płóciennik
  data wytworzenia: 02.08.2006
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-02 13:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-17 14:45

Rejestr zmian

 • 02.08.06; Dariusz Doliński - korekta edytorska
 • 03.10.06; zmiana treści informacji - aktualizacja
 • 17.09.07; update systemu
 • 09.01.08; zmiana numeru konta - opłaty
 • 10.03.08; zmiana treści informacji (miejsce załatwienia sprawy)
 • 26.06.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 07.12.09; aktualizacja informacji
 • 07.07.10; zmiana kodu karty
 • 02.08.10; aktualizacja informacji - zmiana rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • 13.01.11; aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2011-07-12 08:06 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji w związku z wejściem w życie ustawy o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców
 • zmieniono 2011-07-12 08:11 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-05-16 11:36 przez Administrator Systemu: dodanie informacji dot. punktów poboru opłat
 • zmieniono 2013-03-04 09:27 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści
 • zmieniono 2013-03-07 08:54 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2013-09-24 15:08 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-10-15 13:11 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2013-10-28 12:01 przez Magdalena Krygier: aktualizacja treści karty
 • zmieniono 2013-12-12 09:16 przez Magdalena Krygier: zmiana numeru telefonu
 • zmieniono 2013-12-12 09:16 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2014-07-04 10:04 przez Administrator Systemu: korekta edytorska dot. opłat
 • zmieniono 2014-07-04 10:04 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-11-07 11:00 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2014-11-07 11:02 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-12-16 08:40 przez Agata Tomaszewska : zmiana numeru rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 11:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-02-02 14:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2015-06-16 09:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-10-19 10:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-02-24 12:58 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2016-11-15 08:55 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-02-23 08:20 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-02-23 08:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-02-24 08:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-03-22 11:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-06-29 11:18 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-11-29 10:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-07-17 12:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-07-17 14:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4263
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-07-17 14:45
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-22 14:43