BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

ZARZĄD POWIATU

Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu


OP.0022.48.2018

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 294/2018/V z dnia 21 sierpnia 2018 roku:

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 34/2PB2/BOZR1/17. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
 5. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 44/2PB2/BOZR1/18. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
 6. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 61/2PB2/BOZR1/18. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
 7. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 1 do umowy o podwykonawstwo nr 78/2PB2/BOZR1/18. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
 8. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 4 do umowy o podwykonawstwo nr 51/2PB2/BOZR1/1 (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
 9. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie akceptacji projektu Aneksu nr 2 do umowy o podwykonawstwo nr 69/2PB2/BOZR1/18. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyana Nowakowska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-20 09:35

OP.0022.50.2018

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 296/2018/V z dnia 31 sierpnia 2018 roku

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wnioski o zmiany w planie finansowym. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)

 1. GN, pismo z 27.08.2018 r.
 2. Dom Rodzinny w Swarzędzu, pismo z 28.08.2018 r.
 3. SOS-W w Mosinie, pismo z 27.08.2018 r.

5. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu. (Starosta J. Grabkowski, OP)
6. Wniosek o wyrażenie zgody na przyznanie nauczania indywidulanego dla ucznia ZS w Bolechowie. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
7. Wniosek o wyrażenie zgody na przyznanie nauczania indywidulanego dla uczniów LO w Puszczykowie. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
8. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/512/V/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ujawnienie należności pieniężnych Powiatu Poznańskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)
9. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Poznaniu Anny Matuszak do wystąpienia z wnioskiem do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie o nadanie indyfikatora i hasła uprawniającego do dostępu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Rejestr Należności Publicznoprawnych. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)
10. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu Pana Marka Borowczaka do podejmowania czynności w zakresie realizacji zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2018 – 2020”. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
11. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 14/MG/Z. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
12. Wniosek o wyrażenie zgody na przyznanie godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów LO w Puszczykowie. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
13. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
14. Informacja na temat naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 prowadzonych przez Powiat Poznański. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
15. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany uchwały nr 1022/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia wzoru wniosków do budżetu Powiatu Poznańskiego i wieloletniej prognozy finansowej. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)
16. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie rozbudowy systemu Kontroli Dostępu do pomieszczenia 009 i 010 w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. (Sekretarz M. Buczkowska, WI)
17. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie unieważnienia części nr 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, z podziałem na 3 części. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
18. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja kotłowni budynku Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
19. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za kształcenie w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
20. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie upoważnienia Pana Pawła Zawieji, Dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, do zawierania umów i dokonywania rozliczeń finansowych. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
21. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, gm. Komorniki. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
22. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 13/MG/Z. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
23. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej zadania pn. „Budowa ul. Helikopterowej w Bogucinie i ul. Pilotów w Bogucinie i Janikowie, gm. Swarzędz”. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
24. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

 1. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Złotkowo – Południe”, gm. Suchy Las (136),
 2. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Suchy Las – obszar pomiędzy ulicami Jagodową, Szkółkarską, Stefańskiego”, gm. Suchy Las (137),
 3. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Centrum – Północ” w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Lipowej w Luboniu, gm. Luboń (148),
 4. uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dębienko, gm. Stęszew (149).

25Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Poznańskiego. (Wicestarosta T. Łubińsk, ZI)
26. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia biurowego, z podziałem na 4 części, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
27. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia LO w Puszczykowie. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
28. Wniosek w sprawie przesunięcia terminu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 w SOS-W w Owińskach. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
29. Wniosek dotyczący złożenia Miastu Poznań propozycji w zakresie przejęcia do prowadzenia przez Powiat Poznański szkoły lub szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
30. Informacja dotycząca przyznania dyrektorom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, dodatku funkcyjnego i motywacyjnego. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-09-13 09:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-13 09:44

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 28624 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-09-20 09:35 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-09-21 15:21
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.