BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

OP.0022.19.2018

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 265/2018/V z dnia 29 marca 2018 roku

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Wnioski o zmiany w planie finansowym. (Skarbnik R. Ciurlik, FN)
 1. WP, pismo z 23.03.2018 r.
 2. ZS w Kórniku, pismo z 22.03.2018 r.
 3. PR, pismo z 26.03.2018 r.
 4. SOS-W w Owińskach, pismo z 27.03.2018 r.

5.  Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2017 i podpisanie umowy
o udzieleniu dofinansowania. (Starosta J. Grabkowski, KT)
6. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.  (Starosta J. Grabkowski, KT)
7. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego nr 255, przeznaczonego do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, znajdującego się w budynku położonym w Poznaniu, ul. Słowackiego 8. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
8. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, pomieszczenia użytkowego nr 371 znajdującego się w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
9. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii w sprawie budowy ulicy bocznej od ulicy Kościuszki w Luboniu. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
10. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pt. Zorganizowanie zgrupowania dla młodzieży reprezentującej Powiat Poznański na zawodach w lekkiej atletyce. (Starosta J. Grabkowski, PR)
11. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr  2/Owińska. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
12. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 59/2PB2/BOZR1/18. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
13. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 62/2PB2/BOZR1/18. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
14. Wniosek w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
15. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę pomocy naukowych obejmujących swoim zakresem sprzęt komputerowy na potrzeby zajęć z doradztwa zawodowego, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
16. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, których przedmiotem jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje uczestników, z podziałem na 3 części. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
17. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. Muzyka barokowa w Owińskach. (Starosta J. Grabkowski, PR)
18. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie obciążenia służebnością gruntowa działek stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonych geodezyjnie nr 196/72, 196/73, 191/125, obręb Koziegłowy, gmina Czerwonak. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
19. Postanowienie Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie powołania rzeczoznawcy majątkowego. (Starosta J. Grabkowski, GN)
20. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo nr 58/2PB2/BOZR1/18. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
21. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań w odniesieniu do lasów niestanowiących Skarbu Państwa. (Starosta J. Grabkowski, WŚ)
22. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę stacji bazowej nr 40194 Poznań. (Starosta J. Grabkowski, ZN)
23. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zalasewo, rejon ulic: Mokrej, Planetarnej, Transportowej, Józefa Rivoliego, gm. Swarzędz (40). (Wicestarosta T. Łubiński, WD).

drukuj ()

 • autor informacji: Magdalena Krygier
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-06 13:37

OP.0022.20.2018

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 266/2018/V z dnia 3 kwietnia 2018 roku

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2018-2020. (Członek Zarządu Z. Jeżewski, ZD)
 5. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczniów ZS Nr 1 w Swarzędzu. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
 6. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. (Wicestarosta T. Łubński, WD)
 1. nieuzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa – część D (pow. ca 102,2 h, gm. Swarzędz (46),
 2. uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulicy Sportowej, gm. Komorniki (47).

7. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii w sprawie rozbudowy ulicy Witkowej w Rokietnicy. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
8. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dot. budowy drogi gminnej na odcinku od ul. Klonowej do działki nr 79/234 w m. Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
9. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie określenia wysokości nagród w konkursie „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”. (Starosta J. Grabkowski, ZK)
10. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie określenia wysokości nagród w konkursie „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”. (Starosta J. Grabkowski, ZK)
11. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie przeznaczenia środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie, dla policjantów Komendy Miejskiej Policji, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Powiatu Poznańskiego. (Starosta J. Grabkowski, ZK)
12. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok 2017 r. z wykonania przez Powiat Poznański dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych przekazanych gminom na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
13. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian zapisów w umowie dotyczącej zadania pn.: Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 – etap I. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)

drukuj ()

 • autor informacji: Magdalena Krygier
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-04-16 14:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-16 14:55

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 27979 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-04-16 14:55 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-04-20 14:54
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.