BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu

OP.0022.16.2019

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu NR 24/2019/VI z dnia 28 lutego 2019 roku

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wnioski o zmiany w planie finansowym. (Skarbnik R. Ciurlik, FB)
5. Interpelacja Radnego Rady Powiatu Poznańskiego F. Żelaznego z dnia 20.02.2019 r. (Starosta, J. Grabkowski, WD)
6. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu pojazdu, wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. (Starosta J. Grabkowski, KT)
7. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

a). Nieuzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo i Rokietnica dla osiedla Zielony Lasek. (18)

b). Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębogóra – południe – część A”. (22)

c). Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębogóra – południe – część B”. (23)

8. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Murowana Goślina. (90) (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
9. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Rabowicach. (30) (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
10. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pt. „Kaszubskie przedwiośnie” – cykl lekcji muzealnych oraz rozwijanie wiedzy o przemianach ustrojowych w Polsce. (Starosta J. Grabkowski, PR)
11. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego za rok 2018 na realizację zadania publicznego w związku z realizacją projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. (Członek Zarządu A. Kalisz, ZD)
12. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie ogłoszenia naboru do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim II kadencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Starosta J. Grabkowski, PR)
13. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej wraz z analizą układu przestrzenno-funkcjonalnego Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy oraz podział geodezyjny działki 80/2 w Kobylnicy. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
14. Wyrażenie zgody na zgłoszenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a do udziału w konkursach: TOP Inwestycje Komunalne, Nagroda Roku SARP, edycja 2019, MODERNIZACJA ROKU 2018, TOPBUILDER 2019. (Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
15. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” w 2019 roku. (Członek Zarządu A. Kalisz, ZD)
16. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pt. Halowy turniej piłki nożnej. (Starosta J. Grabkowski, PR)
17. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za rok 2018. (Starosta J. Grabkowski, PR)
18. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu ul. Podgórna 12, 62-020 Swarzędz. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
19. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
20. Wniosek Dyrektora ZS w Kórniku w sprawie zwiększenia liczby etatów niepedagogicznych. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
21. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. (113) (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
22. Uchwała Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zakup usługi dostępu do Systemu Samorządowego Informatora SMS. (Starosta J. Grabkowski, ZK)
23. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych przez  Biuro Zamówień Publicznych w 2018 roku (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Nowakowska
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2019-03-14 10:56

OP.0022.17.2019

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu NR 25/2019/VI z dnia 4 marca 2019 roku

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego. (Wicestarosta T. Lubiński, WD)

– nieuzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo w rejonie ulic Jarzębinowej i Rosnowskiej (24).

5.Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa ulicy Cysterek w Owińskach” gm. Czerwonak. (Wicestarosta T. Lubiński, WD)
6. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu pn. „Budowa drogi  gminnej ulica Podgórna w Czerwonaku”. (Wicestarosta T. Lubiński, WD)

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Nowakowska
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2019-03-18 10:39

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 29432
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-03-18 10:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-03-26 13:55