BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu

OP.0022.49.2019

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu NR 57/2019/VI z dnia 4 lipca 2019 roku

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wnioski o zmiany w planie finansowym. (Skarbnik R. Ciurlik, FB)

 1. PPP w Swarzędzu, pismo z 25.06.2019 r.
 2. PUP, pismo z 2.07.2019 r.
 3. GN, pismo z 2.07.2019 r.
 4. WE, pismo z 3.07.2019 r.

5Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację imprezy plenerowej artystyczno-rozrywkowej, pn. Bezpieczni w powiecie poznańskim” wraz z obchodami 20 lecia powiatu poznańskiego. (Starosta J. Grabkowski, GS)
6. Pismo Przewodniczącego Ray Powiatu z dnia 25.06.2019 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną. (Starosta J. Grabkowski, BR)
7. Wstępna informacja dot. naboru do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański na rok szkolny 2019/2020. (Wicestarosta T. Łubiński, WE)
8. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie aktualizowanej mapy do celów projektowych terenu Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, przy ul. Szamotulskiej 24.(Wicestarosta T. Łubiński, ZI)
9. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych dwóch lokali użytkowych nr U i U, znajdujących się w budynku położonym w Luboniu przy ul. Wschodniej 26B, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Nowakowska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-07-24 11:12

OP.0022.50.2019

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu NR 58/2019/VI z dnia 9 lipca 2019 roku

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wnioski o zmiany w planie finansowym. (Skarbnik R. Ciurlik, FB)

 1. ZS w Rokietnicy, pismo z 3.07.2019 r.
 2. ZN, pismo z 4.07.2019 r.
 3. PR, pismo z 8.07.2019 r.
 4. PP-P w Puszczykowie, pismo z 3.07.2019 r.
 5. Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, pismo z 3.07.2019 r.

5Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)

 1. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską i Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3,4 – w dwóch etapach A i B – etap B. (58)
 2. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Sasankowej i Różanej w Stęszewie. (57)
 3. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 95/14, 109/20, 109/22, 118/6 w miejscowości Skrzynki, obręb Skrzynki, gmina Stęszew. (59)
 4. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na terenie działek o numerach ewidencyjnych 276/10 i 276/11. (60)

6Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wykonywanej w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo w Gminie Suchy Las”. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
7. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń na III piętrze oraz malowanie sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. (Sekretarz M. Buczkowska, ZP)
8. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Powiat Poznański prawa użytkowania wieczystego gruntu, działki nr 45/19 obręb Bolechowo – Osiedle wraz z prawem własności budynku.(Wicestarosta T. Łubiński, ZN)
9. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację festynu zdrowotnego pn. „Biała Sobota z Powiatem Poznańskim”. (Członek Zarządu A. Kalisz, ZD)
10. Wstępne projekty podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 613/1, ark. mapy 8 obręb Bnin, gmina Kórnik. (Członek Zarządu A. Kalisz, ZN)
11. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2018 r. z wykonania przez Powiat Poznański dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych przekazanych gminom na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień. (Wicestarosta T. Łubiński, WD)
12. Uchwała Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników Części nr 2, 3, 16, 25 i 26 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia warsztatów i pracowni dydaktycznych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, z podziałem na 26 części. (Sekretarz M. Buczkowska, WP)

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Świercz
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-07-25 11:19

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 29977
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-07-25 11:19
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-08-16 13:41