BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony


UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO PRZEPROWADZANIA  BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW W ZWIĄZKU Z POSZERZENIEM ICH ZAKRESU (KT-47)


WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • wniosek (do pobrania)
 • kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów (oryginał do wglądu)
 • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego (oryginał do wglądu)
 • dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej

Do wglądu:

 • dowód osobisty

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Działalności Gospodarczej.

Złożenie dokumentów: pokój 030 (parter), sprawy prowadzą:
           Jarosław Świątkowski - tel.: 61 8410-778
           Piotr Biskupski - tel.: 61 8418-811
           Radosław Kijak - tel.: 61 2228-974
Odbiór dokumentów: pokój 030 (parter)
 

Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 
 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
 


OPŁATY

 • 48 zł – opłata skarbowa za wydane uprawnienie do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

wpłata na nr rachunku: PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
nazwa odbiorcy: Miasto Poznań, Wydział Finansowy, Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł
wpłata na nr rachunku: PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
nazwa odbiorcy: Miasto Poznań, Wydział Finansowy, Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

Opłaty można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Poznaniu (parter) lub przelewem na podany rachunek bankowy, albo w dowolnej placówce, której istnieje możliwość dokonania przelewu.

Lista lokalizacji punktów, w których można uiszczać opłatę skarbową.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji odmawiającej zmiany uprawnień wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 


DODATKOWE INFORMACJE

Właściwość miejscowa: organem właściwym do wydania uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania diagnosty.
 


PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada  2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-07-17

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Płóciennik
  data wytworzenia: 02.08.2006
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-08-02 13:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-17 14:42

Wizytówka

Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w związku z poszerzeniem ich zakresu

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3145
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-07-17 14:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-21 08:58