BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW (KT-48)


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek (do pobrania)
 • dowód wpłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
Wydział Komunikacji i Transportu, Referat ds. Działalności Gospodarczej.

Złożenie dokumentów: pokój 030 (parter)

sprawy prowadzą -  Piotr Biskupski - tel.: 61 8418-811
                             Radosław Kijak - tel.: 61 2228-974
                             Jarosław Świątkowski - tel.: 61 8410-778

Odbiór dokumentów: pokój 030 (parter)

Adres e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpis do rejestru oraz wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.


OPŁATY

 • 500 zł – opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Opłatę można uiścić kartą płatniczą we wpłatomacie zlokalizowanym w Wydziale Komunikacji i Transportu lub przelewem bankowym na rachunek Starostwa Powiatowego w Poznaniu:
Bank Handlowy O/Poznań 77 10301247 0000 0000 3491 6241

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika - opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo należy uiścić kartą płatniczą w Wydziale Komunikacji i Transportu lub w kasie Urzędu Miasta Poznania/u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy:

Miasto Poznań, Wydział Finansowy,

Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;

konto PKO Bank Polski S.A.

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


DODATKOWE INFORMACJE
Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:
1)  posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:

a)  salę wykładową,
b)  pomieszczenie biurowe,
c)  plac manewrowy oraz
d)  pojazd przeznaczony do nauki jazdy;

2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;
3) posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;
4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

Właściwość miejscowa: organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 marca 2019 r, w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-01-03

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Płóciennik
  data wytworzenia: 2006-08-02
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-08-02 13:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-03 08:27

Rejestr zmian

 • 17.09.07; update systemu
 • 10.01.08; zmiana numeru konta - opłaty
 • 10.03.08; zmiana treści informacji (miejsce załatwienia sprawy)
 • 26.06.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 07.12.09; aktualizacja informacji
 • 13.05.10; korekta wybierania numeru kierunkowego
 • 07.07.10; zmiana kodu karty
 • 02.08.10; aktualizacja informacji - zmiana rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • 13.01.11; aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2011-07-12 08:38 przez Administrator Systemu: aktualizacja informacji w związku z wejściem w życie ustawy o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców
 • zmieniono 2011-07-12 08:46 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-05-16 11:39 przez Administrator Systemu: dodanie informacji dot. listy puntków poboru opłat
 • zmieniono 2013-01-28 16:40 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-01-29 11:07 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2013-01-29 11:51 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-02-05 10:43 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2013-03-01 13:40 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści
 • zmieniono 2013-10-15 14:11 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2013-10-28 12:18 przez Magdalena Krygier: aktualizacja treści karty
 • zmieniono 2013-10-28 12:19 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-10-28 12:19 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-10-28 12:20 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-12-12 09:28 przez Magdalena Krygier: zmiana numeru telefonu
 • zmieniono 2014-07-04 10:12 przez Administrator Systemu: korekta edytorska dot. opłat
 • zmieniono 2014-11-06 11:35 przez Kurek Bartosz: aktualizacja
 • zmieniono 2014-12-16 08:36 przez Agata Tomaszewska : zmiana numeru rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 11:51 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-03-04 11:17 przez Kurek Bartosz: aktualizacja
 • zmieniono 2015-03-05 08:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2015-04-16 11:37 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-04-16 12:24 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-06-16 08:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-10-19 10:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-02-24 13:00 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2016-03-14 14:59 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2016-03-17 12:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2016-03-18 13:20 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja załącznika
 • zmieniono 2016-04-07 11:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2016-05-20 14:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-11-15 09:03 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-11-30 10:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-03-22 11:25 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-05-22 16:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2017-11-29 10:42 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-02-26 08:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-02-26 08:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-02-26 08:47 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-02-26 08:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-02-26 08:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-05-08 13:50 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-07-17 12:00 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-12-31 11:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-01-03 08:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5987
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-12-18 08:55
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-25 09:17