BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1732/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 4 sierpnia 2006r.

 

w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie PN. " Klimatyzacja pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. l Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ), Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie PN. " Klimatyzacja pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

 

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Anna Matuszak;

3) Joanna Rządkowska;

4) Maria Pawlicka;

5) Roman Najdek.

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-20 13:09
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-20 08:43

Rejestr zmian

  • 24.04.09; korekta
  • 20.04.10; korekta

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10308
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-21 10:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-04-21 08:51