BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60-509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 2111.1.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

 

STANOWISKO: DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Kierowanie Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, w tym: organizowanie wykonywania zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu wynikających z Uchwały nr XLIV/366/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. Zależność służbowa: Starosta Poznański.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze 0,8 etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe, kierunek geodezyjny;
 2. Minimum pięcioletni staż pracy (w tym może zawierać się trzyletnie wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku);
 3. Znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych;
 4. Kompetencje zarządcze, w tym zarządzania zespołami ludzkimi;
 5. Komunikatywność;
 6. Odporność na stres;
 7. Znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office);
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 9. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. Nieposzlakowana opinia;
 11. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie w kierowaniu zespołem;
 2. Kultura osobista.

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,      
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 13.01.2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 


Informacja

Dnia 27.01.2020 r. zakończył się 1. etap naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(oferta WK. 2111.1.2019)

Osoby zakwalifikowane do 2. etapu naboru o terminie postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie 27.01.2020 r.

 


Poznań, 19.02.2020 r.

Informacja o wynikach naboru

Oferta WK.2111.1.2019

Nazwa i adres jednostki: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Stanowisko: Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wybranych kandydatów: Tomasz Powroźnik, Złotniki

Uzasadnienie: Pan Tomasz Powroźnik posiada szeroką wiedzę z zakresu wymaganych przepisów oraz wszechstronne doświadczenie zawodowe z geodezji i kartografii. Ma predyspozycje kierownicze, a ponadto charakteryzuje się rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi. W toku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego uzyskał największą liczbę punktów.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2020-01-27
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-12-30 15:01
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-19 10:55

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 990783
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-05-20 08:56
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-05-26 14:59