BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

 Ogłoszenia archiwalne - 2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA KLATKACH SCHODOWYCH ORAZ ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH PO CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH III PIĘTRA W BUDYNKU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE MODERNIZACJI SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM WINDY W BUDYNKU PRZY UL. ZIELONEJ 8 W POZNANIU

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE I MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH NA BUDYNKACH NALEŻĄCYCH DO POWIATU POZNAŃSKIEGO

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REMONT DACHU W BUDYNKU OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH (BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁA ORAZ BUDYNEK INTERNATU)

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE REMONTU DACHU BUDYNKU DOMU DZIECKA W KÓRNIKU BNINIE UL. BŁAŻEJEWSKA 63

PRZETARG NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE BUDOWY BOISK WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ PLACÓW ZABAW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO. W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: „PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...)W RAMACH MECHANIZMU EOG

PRZETARG NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BUDOWY BOISK WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ PLACÓW ZABAW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU POD NAZWĄ: "PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ SPORT (...)" W RAMACH MECHANIZMU EOG

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ CENTARLI TELEFONICZNEJ ORAZ URZĄDZEŃ STOWARZYSZONYCH REALIZUJĄCYCH POZOSTAŁE FUNKCJE SYSTEMU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY BUDYNKU POŁOŻONEGO W POZNANIU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH ORAZ TONERÓW, ATRAMENTÓW I INNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SKŁADU I WŁAŚCIWOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE REMONTU SANITARIATÓW W DOMU DZIECKA W KÓRNIKU - BNINIE, UL. BŁAŻEJEWSKA 63

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO DLA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH W OWIŃSKACH GMINA CZERWONAK

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA DRUKU, OPRACOWANIE GRAFICZNE, RETUSZ ZDJĘĆ, NAŚWIETLANIE KLISZ, DOSTARCZANIE WERSJI ELEKTRONICZNEJ, DRUK ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO "BIULETYNU POWIATU POZNAŃSKIEGO"

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE REMONTU DACHÓW BUDYNKÓW DOMU DZIECKA W KÓRNIKU - BNINIE, UL. BŁAŻEJEWSKA 63, PAWILON 63

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA, URZĄDZEŃ SIECIOWYCH ORAZ CZYTNIKÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU BUDYNKU DWORU W CEREKWICY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPORZĄDZANIE ODDZIELNYCH OPERATÓW SZACYNKOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (III CZĘŚCI)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO DLA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH W OWIŃSKACH GMINA CZERWONAK

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ ZAJMOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO W BUDYNKU POŁOŻONYM W POZNANIU PRZY UL. ZIELONEJ 8

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE REMONTU DACHU NA BUDYNKU SKARBU PAŃSTWA W STĘSZEWIE UL. POZNAŃSKA 19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI DRUKU ZWROTNEGO POTWIERDZENIA ODBIORU DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W ROKU 2008

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ ORAZ TERENU WOKÓŁ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU POZNAŃSKIEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE I DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH Z BLACHY ALUMINIOWEJ ORAZ ODBIÓR I ZNISZCZENIE POPRZEZ POCIĘCIE I ZŁOMOWANIE WYCOFANYCH Z UŻYTKU TABLIC REJESTRACYJNYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH UL. LEŚNE ZACISZE 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I SIECIOWEGO DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI BUDYNKÓW DOMU DZIECKA W KÓRNIKU - BNINIE, UL. BŁAŻEJEWSKA 63

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE MODERNIZACJI KORYTARZA USYTUOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 w POZNANIU

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE REMONTU DACHU NA BUDYNKU - SEGMENT A - STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO SIECI, SKANERÓW, DRUKAREK I AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, REJESTRATORA KAMER SYSTEMU KONTROLI WIZYJNEJ DLA POTRZEB STAROSTWA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYDANIE DRUKIEM KALENDARZA PROMOCYJNEGO POWIATU POZNAŃSKIEGO NA ROK 2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO I MIAŁU WĘGLOWEGO DLA NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH W PRZEBĘDOWIE GMINA MUROWANA GOŚLINA I W OWIŃSKACH GMINA CZERWONAK

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPORZĄDZANIE ODDZIELNYCH OPERATÓW SZACUNKOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZWIĄZANYCH Z NIERUCHOMOŚCIAMI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYDANIE DRUKIEM KSIĄŻKI Z OKAZJI 10 - LECIA POWIATU POZNAŃSKIEGO

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE I DOSTAWĘ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO  - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT -  22.08.2008r.  godz: 11:00 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE REMONTU DACHU NA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18 - SEGMENT A

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE CHODNIKÓW, PARKINGÓW I DRÓG WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM TERENU OŚRODKA WSPOMAGANIA RODZINY W KOBYLNICY

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA WYKONANIE REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE UL. KASPROWICZA 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA WODZICZKI W MOSINIE UL. TOPOLOWA 2 Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE I DOSTAWĘ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH Z LOGO POWIATU POZNAŃSKIEGO 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI BIUROWYCH DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU UL. JACKOWSKIEGO 18

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM: 1) CZĘŚĆ I - REGAŁÓW JEZDNYCH I STACJONARNYCH; 2) CZĘŚĆ II - SEJFÓW NA NOŚNIKI MAGNETYCZNE; 3) CZĘŚĆ III - SZAF METALOWYCH KARTOTEKOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. M. KOPERNIKA PRZY UL. KASPROWICZA 3 W PUSZCZYKOWIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA ZESPOŁU POCYSTERSKIEGO - OBECNIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH PL. PRZEMYSŁAWA 9

WYKONANIE REMONTU DACHU NA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JADWIGI I WŁADYSŁAWA ZAMOYSKICH W ROKIETNICY FILIA W POZNANIU UL. RUBIEŻ 20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE MODERNIZACJI SZYBU WINDOWEGO - WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM WINDY - W BUDYNKU POŁOŻONYM W POZNANIU PRZY UL. ZIELONEJ 8

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU. CZĘŚĆ I - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH; CZĘŚĆ II - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MODERNIZACJI SYSTEMU KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE MODERNIZACJI SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM WINDY W BUDYNKU PRZY UL. ZIELONEJ 8 W POZNANIU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REMONT SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KÓRNIKU

WYKONANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA KLATKACH SCHODOWYCH ORAZ ROZPROWADZENIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH PO CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH III PIĘTRA W BUDYNKU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 8 W POZNANIU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONYWANIE I DOSTARCZANIE REJESTRÓW, TECZEK, LISTOWNIKÓW, WIZYTÓWEK ZGODNIE Z IDENTYFIKACJĄ WIZUALNĄ POWIATU POZNAŃSKIEGO

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Habryło
    data wytworzenia: 14.02.2008
  • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
    data publikacji: 2008-02-14 12:34
  • zmodyfikował: Bartosz Kurek
    ostatnia modyfikacja: 2015-10-16 11:03

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2823
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-01-16 12:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15