BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z korzystaniem z elektronicznych skrzynek podawczych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.) o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
    a) dostępu do swoich danych osobowych,
    b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    c) żądania usunięcia danych, gdy:
        - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
          osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor ochrony danych - Małgorzata Radomska
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-05-25 08:12
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 13:50

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-05-25 08:12 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-05-25 08:14 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-05-25 08:18 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-05-25 08:19 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-05-25 08:24 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2018-05-25 14:51 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2019-03-26 08:37 przez Agata Poleska : aktualizacja podstawy prawnej
 • zmieniono 2019-11-25 14:25 przez Pieczyński Maciej: aktualizacja
 • zmieniono 2020-03-18 10:22 przez Pieczyński Maciej: aktualizacja
 • zmieniono 2020-10-01 13:50 przez Pieczyński Maciej: aktualizacja

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 35738
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-10-01 13:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 15:22