BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Budownictwo i architektura

1. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych (AB-01)

  Wniosek o pozwolenie na budowę
  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Informacja uzupełniająca
  Karta informacyjna dla pozwolenia na budowę
  Wniosek o wyłączenie z produkcji gruntów
  Pełnomocnictwo (dot. wyłączenia z produkcji gruntów)
  Wniosek o upoważnienie do udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  Wniosek upoważnienia do udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - dot. budynków
  Pełnomocnictwo
  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

→PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI←

2. Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę (AB-02)

  Wniosek
  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Zgoda poprzedniego inwestora na przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę i oświadczenie nowego inwestora o przejęciu wszystkich warunków zawartych w wydanej decyzji pozwolenia na budowę

3. Uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego  lub wykonania robót budowlanych (AB-03)

  Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Karta informacyjna dla pozwolenia na budowę
  Wniosek o wyłączenie z produkcji gruntów
  Informacja uzupełniająca
  Pełnomocnictwo
  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

4. Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy (AB-04)

Wniosek o ostemplowanie dziennika budowy
  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

→PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI←

5. Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego (AB-05)
6. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (AB-06)

  Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
  Informacja uzupełniająca
  Pełnomocnictwo
  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

→PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI←

7. Dokonanie zgłoszenia obiektu budowlanego do rozbiórki (AB-07)

→PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI←

8. Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (AB-08)

  Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych)
  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane
  Informacja uzupełniająca
  Pełnomocnictwo

8a. Dokonanie zgłoszenia z projektem budowlanym zamiaru wykonania obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. (AB-08a)

  ZGŁOSZENIE zamiaru budowy z projektem budowlanym
  Zgłoszenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Informacja uzupełniająca
  Karta informacyjna dla pozwolenia na budowę
  Pełnomocnictwo

→PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI←

9. Dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu  budowlanego lub jego części (AB-09)
10. Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (AB-10)

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie samodzielnego lokalu mieszkalnego  lub lokalu o innym przeznaczeniu
  Pełnomocnictwo

→PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI←

11. Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (AB-11)

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzajacego powierzchnię użytkową oraz wyposażenie domu
  Pełnomocnictwo

→PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI←

12. Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych (AB-12)
  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2013-09-12 09:31
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2018-10-02 09:24

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 63228
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-10-02 09:24
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-05-20 16:33