BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

Budownictwo i architektura

1. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych (AB-01)

  Wniosek o pozwolenie na budowę
  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Informacja uzupełniająca
  Karta informacyjna dla pozwolenia na budowę
  Wniosek o wyłączenie z produkcji gruntów
  Pełnomocnictwo (dot. wyłączenia z produkcji gruntów)
  Wniosek o upoważnienie do udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  Wniosek upoważnienia do udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - dot. budynków
  Pełnomocnictwo
  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

→PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI←

2. Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę (AB-02)

  Wniosek
  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Zgoda poprzedniego inwestora na przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę i oświadczenie nowego inwestora o przejęciu wszystkich warunków zawartych w wydanej decyzji pozwolenia na budowę

3. Uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego  lub wykonania robót budowlanych (AB-03)

  Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Karta informacyjna dla pozwolenia na budowę
  Wniosek o wyłączenie z produkcji gruntów
  Informacja uzupełniająca
  Pełnomocnictwo
  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

4. Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy (AB-04)

Wniosek o ostemplowanie dziennika budowy
  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

→PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI←

5. Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego (AB-05)
6. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego (AB-06)

  Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
  Informacja uzupełniająca
  Pełnomocnictwo
  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

→PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI←

7. Dokonanie zgłoszenia obiektu budowlanego do rozbiórki (AB-07)

→PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI←

8. Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (AB-08)

  Zgłoszenie zamiaru budowy (wykonania robót budowlanych)
  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane
  Informacja uzupełniająca
  Pełnomocnictwo

8a. Dokonanie zgłoszenia z projektem budowlanym zamiaru wykonania obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. (AB-08a)

  ZGŁOSZENIE zamiaru budowy z projektem budowlanym
  Zgłoszenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Informacja uzupełniająca
  Karta informacyjna dla pozwolenia na budowę
  Pełnomocnictwo

→PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI←

9. Dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu  budowlanego lub jego części (AB-09)
10. Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (AB-10)

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie samodzielnego lokalu mieszkalnego  lub lokalu o innym przeznaczeniu
  Pełnomocnictwo

→PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI←

11. Uzyskanie zaświadczenia w sprawie dodatku mieszkaniowego (AB-11)

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzajacego powierzchnię użytkową oraz wyposażenie domu
  Pełnomocnictwo

→PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI←

12. Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych (AB-12)
  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2013-09-12 09:31
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2018-10-02 09:24

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 60932 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-10-02 09:24 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-11-17 14:35
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.