BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Gospodarka nieruchomościami

1. Naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. (GN-08)

Wniosek o przyznanie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania
 Wniosek o wprowadzenie zmian w ewidencji użytkowników wieczystych i ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nabytej nierychomości
Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis-usługi w ogólnym interesie gospodarczym
Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza
Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza-usługi w ogólnym interesie gospodarczym
Wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu niezalegania z opłatą roczną  (FN)

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności. (GN-09)

Wniosek o przekształcenie
Wniosek o rozłożenie na raty
Wniosek o udzielenie bonifikaty
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis-usługi w ogólnym interesie gospodarczym
Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza
Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza-usługi w ogólnym interesie gospodarczym
  Wniosek o wydanie zaświadczenia spłaty należności (FN)

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

3. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (GN-01)
4. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (GN-02)

5. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych (gminnych i powiatowych) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (GN-03)

6. Zezwolenie na zajęcie nieruchomości. (GN-04)
7. Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek  samorządu terytorialnego oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. (GN-05)
8. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości.  (GN-06)
9. Zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wzmianek o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego itp. (GN-07)
10. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Powiatu Poznańskiego. (ZN-01)
11. Sprzedaż lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych lub użytkowych stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy będących własnością Skarbu Państwa lub Powiatu Poznańskiego na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców. (ZN-02)
12. Oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Powiatu Poznańskiego. (ZN-03)
13. Oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Skarbu  Państwa lub własność Powiatu Poznańskiego. (ZN-04)
14. Obciążanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Powiatu Poznańskiego ograniczonym prawem rzeczowym- służebnością gruntową. (ZN-05)
15. Obciążanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Powiatu Poznańskiego ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu. (ZN-06)
  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2013-09-17 08:49
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2017-09-04 11:25

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13855
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2017-09-04 11:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-06-18 13:39