BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo

1. Uzyskanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego. (WŚ-02)

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
Wniosek o ponowne wydanie karty wędkarskiej
Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

2. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. (WŚ-03)

Wniosek o zarejestrowanie łodzi (amatorski połów)
Wniosek o zarejestrowanie łodzi (połów przez uprawnionego do rybactwa)
Oświadczenie

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

3. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych. (WŚ-04)

Wniosek o zatwierdzenie robót geologicznych

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

4. Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny. (WŚ-05)

Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji hydrologicznej/geologiczno-inżynierskiej/geologicznej złoża kopaliny

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

5. Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin. (WŚ-06)

Wniosek

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

6. Zgłaszanie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi. (WŚ-07)

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

7. Uzyskanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji. (WŚ-08)
8. Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej  negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza(WŚ-09)
9. Przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. (WŚ-10)

Formularz
Informacja - szczegółowe wymagania dot. zakresu danych ujętych w zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne dodatkowe

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

10. Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji.  (WŚ-11)
11. Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów. (WŚ-14)
12. Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. (WŚ-15)
13. Decyzje związane z rekultywacją gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej. (WŚ-16)

  Pełnomocnictwo

                                                → PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

14. Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji. (WŚ-17)

Wniosek
 Zgłoszenie terminu faktycznego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji
 Pełnomocnictwo

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

15. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi. (WŚ-18)

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

16. Uzyskanie decyzji zezwalającej na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. (WŚ-19)
17. Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji  handlu nimi. (WŚ-20)

Wniosek o wpis do rejestru zwierząt
Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

18. Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. (WŚ-21)

Wniosek

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

19. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. (WŚ-22)

Wniosek
Informacje dodatkowe

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

20. Uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu przez koła łowieckie na odstrzał redukcyjny lisów i jenotów. (WŚ-23)

Wniosek

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

21. Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. (WŚ-25)

Wniosek
 Pełnomocnictwo

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2013-09-17 09:00
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-24 12:17

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10447
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-09-24 12:17
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-06-14 15:11