BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
(NIER)
  -  wywłaszczenie
  -  odszkodowanie
  -  zwrot
  -  zajęcie nieruchomości
  -  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
  -  naliczanie opłat
BUDOWNICTWO, ARCHITEKTURA, REALIZACJA INWESTYCJI
(w tym drogownictwo)(INWEST)
  -  pozwolenia na budowę
  -  zmiana sposobu użytkowania obiektu
  -  zagospodarowanie terenu
  -  zagospodarowanie przestrzenne
  -  inwestycje i zezwolenia dot. dróg
KOMUNIKACJA I TRANSPORT
(KT)
  -  wydawanie, zatrzymywanie, cofanie i przywracanie uprawnień
     do kierowania pojazdami
  -  rejestrowanie i wyrejestrowywanie pojazdów
  -  zgłaszanie sprzedaży pojazdów
  -  wydawanie wtórników oznaczeń pojazdów
  -  nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu
  -  czasowe wycofanie pojazdów z ruchu
  -  wpisywanie do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców
     prowdzących Ośrodki Szkolenia Kierowców oraz Stacje Kontroli Pojazdów 
  -  wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy
  -  wydawanie uprawnień dla diagnostów
  -  wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
     rzeczy i osób
  -  wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne        
  -  wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych
OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI
(ŚROD)
  -  pozwolenia wodnoprawne
  -  decyzje dot. prac geologicznych
  -  decyzje dot. złóż kopalin
  -  gospodarka odpadami w tym transport odpadów
  -  wycinka drzew i krzewów
  -  uzyskanie informacji o środowisku
  -  prowadzenie ewidencji wędkarzy i sprzętu pływającego
  -  zwierząt egzotycznych
 POLITYKA SPOŁECZNA, SPRAWY OBYWATELSKIE, DOTACJE
(SPOŁ)
  -  realizacja programów zdrowotnych
  -  uzyskiwanie dotacji w zakresie:
      •   zadań z promocji i edukacji zdrowotnej
      •   zadań z pomocy społecznej
      •   organizacji imprez z zakresu kultury lub ochrony dóbr kultury albo
           sportu i turystyki
      •   zadań z dziedziny oświaty
      •   zajęcia pozalekcyjne lub inne przedsięwzięcia dla szkół prowadzenie
           ewidencji  stowarzyszeń i klubów sportowych
  -  przeprowadzenie zbiórki publicznej
  -  sprowadzanie zwłok
  -  wnioski do rzecznika praw konsumentów
EDUKACJA I OŚWIATA
(ED)
  -  uzyskanie stypendiów i nagród
  -  prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych
  -  konkurs na dyrektora
WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(PZ)
  -  orzeczenia o niepełnosprawności
  -  legitymacja i karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej
ZARZĄDZANIE ZABYTKAMI
(ZABYT)
  -  prowadzenie prac budowlanych przy zabytku
  -  prowadzenie archeologicznych badań

 

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2012-03-08 08:49
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2016-06-09 08:33

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 24764 ostatnia aktualizacja tej strony 2016-06-09 08:33 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-09-25 15:32
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.