BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Komunikat

          Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej informuje, że z dniem 7.08.2013r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej poz. 1013.
W związku z tym od dnia 3.09.2013r.  uległy zmianie wnioski o pozwolenie na budowę i rozbiórkę.
Wyżej wymienione wnioski zostaną niezwłocznie dołączone po wprowadzeniu koniecznych zmian technicznych.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Liliana Buchwald
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2013-09-05 12:04

BUDOWNICTWO, ARCHITEKTURA, (W TYM DROGOWNICTWO) REALIZACJA INWESTYCJI (INWEST)

1. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych.
2. Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę.
3. Uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych.
4. Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy.
5. Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
6. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego.
7. Dokonanie zgłoszenia obiektu budowlanego do rozbiórki.
8. Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów budowlanych lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
8a. Dokonanie zgłoszenia z projektem budowlanym zamiaru wykonania obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
9. Dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
10. Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali.
11. Uzyskanie zaświadczenia w sprawie uzyskania dodatków mieszkaniowych.
12. Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych.
13. Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego.
14. Uzgadnianie projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
15. Opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
16. Opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
17. Opinia do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
18. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
19. Opiniowanie zaliczenia lub pozbawienia kategorii drogi gminnej lub powiatowej.
20. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych.
21. Opiniowanie projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu publicznych dróg krajowych i wojewódzkich z drogami powiatowymi i gminnymi.
22. Wydawanie zezwolenia na wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych.
23. Uzgadnianie wykorzystania w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych.
24. Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych
25. Opiniowanie inwestycji realizowanych na podstawie ustaw szczególnych
  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2012-03-09 12:21
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2018-01-29 10:45

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10011
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-01-29 10:45
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-07-15 16:40