BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI (NIER)

1. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
3. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych (gminnych i powiatowych) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
4. Zezwolenie na zajęcie nieruchomości.
5. Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.
6. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
7. Zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wzmianek o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego itp.
8. Naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
9. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności.
10. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Powiatu Poznańskiego.
11. Sprzedaż lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych lub użytkowych stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy będących własnością Skarbu Państwa lub Powiatu Poznańskiego na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.
12. Oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Powiatu Poznańskiego.
13. Oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Powiatu Poznańskiego.
14. Obciążanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Powiatu Poznańskiego ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością gruntową.
15. Obciążanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Powiatu Poznańskiego ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu.
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2010-06-30 15:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-29 12:03
Wydział Finansów
 1. Zwrot nienależnie uiszczonej opłaty.
2. Uzyskanie zaświadczenia o spłacie należności lub zaświadczenia z tytułu niezalegania z opłatą.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-05-16 08:05
 • zmodyfikował: Bartosz Kurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-08 13:49

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3949
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-11-08 13:49
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-07-17 15:06