BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO z  UWAGI NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA (WŚ-09)


 WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenie – spełniające wymagania określone w art. 152 ust 2, 2b i 2c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Załączniki:

 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy prowadzący instalacje reprezentowany jest przez pełnomocnika,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. Gospodarki Odpadami i Środowiska.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracownika - II piętro,
pok. 207 tel. 61 2269-211


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia lub decyzja o wniesieniu sprzeciwu do złożonego zgłoszenia.

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić jeżeli organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 


OPŁATY

Opłata skarbowa w wysokości 120,00 zł za przyjęcie zgłoszenia instalacji może być wnoszona kartą płatniczą w Wydziale albo przelewem na rachunek bankowy:
Miasto Poznań, Wydział Finansowy,Oddział  Pozostałych Dochodów  Podatkowych  i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
konto PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku wydania decyzji o wniesieniu sprzeciwu, stronie przysługuje odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 


DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika - II piętro, pok. 207, tel. 61 2269-211.


PODSTAWA PRAWNA

 • Art.152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-12-30

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-07-14 14:29
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 10:09

Rejestr zmian

 • 16.07.10; korekta
 • 02.08.10; aktualizacja informacji - zmiana rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • 19.10.10; korekta
 • 28.02.11; aktualizacja treści, wynikająca ze zmian w przepisach
 • zmieniono 2012-01-12 08:11 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści informacji
 • zmieniono 2012-01-12 14:12 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2012-04-11 10:54 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2013-10-29 11:12 przez Administrator Systemu: dodanie "tagów"
 • zmieniono 2013-12-09 11:11 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2014-12-15 14:36 przez Agata Tomaszewska : zmiana numeru rachunku bankowego opłaty skarbowej
 • zmieniono 2015-01-02 12:34 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-01-02 13:50 przez Agata Tomaszewska
 • zmieniono 2015-09-22 12:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2015-10-15 12:01 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-07-05 12:14 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-10-04 09:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta numeru telefonu
 • zmieniono 2016-10-05 08:34 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-05-16 12:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-01-23 13:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-08-03 13:56 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-08-09 13:58 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2019-01-11 13:59 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2019-12-30 15:47 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-03-12 11:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-11-02 10:09 przez Agata Poleska : dodanie wielkości plików

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4717
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-20 08:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-26 07:50