BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIE
ZASOBAMI NATURALNYMI
(ŚROD)

1. Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
2. Uzyskanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.
3. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
4. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych.
5. Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny.
6. Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin.
7. Zgłaszanie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi.
8. Uzyskanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji.
9. Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza. 
10. Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji.
11. Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.
Uwaga: Dnia 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska opublikował w Monitorze Polskim komunikat w sprawie utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami z dniem 24 stycznia 2018 (M.P. z 2018 r. poz. 118).
Od dnia utworzenia rejestru starosta nie wydaje zezwoleń na transport odpadów. Transportujący odpady zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do rejestru. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek transportujących odpady. Wpis do rejestru należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności w zakresie transportu odpadów.
12. Uzyskanie zezwolenia na transport odpadów.
Uwaga: Dnia 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska opublikował w Monitorze Polskim komunikat w sprawie utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami z dniem 24 stycznia 2018 (M.P. z 2018 r. poz. 118).
Od dnia utworzenia rejestru starosta nie wydaje zezwoleń na transport odpadów. Transportujący odpady zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do rejestru. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek transportujących odpady. Wpis do rejestru należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności w zakresie transportu odpadów.
13. Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów.
14. Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
15. Decyzje związane z rekultywacją gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych  w wyniku działalności przemysłowej.
16. Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji.
17. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi.
18. Uzyskanie decyzji zezwalającej na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
19. Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
20. Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. 
21. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
22. Przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
23. Uzyskanie dotacji z budżetu Powiatu przez koła łowieckie na odstrzał redukcyjny lisów i jenotów.
  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2012-03-14 08:20
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2018-03-13 14:54

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2869
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-03-13 14:54
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-06-25 13:22