BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Zabytki

1. Uzyskanie decyzji związanej z prowadzeniem robót budowlanych lub prac konserwatorskich/restauratorskich lub badań  konserwatorskich/architektonicznych przy zabytku wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków. (KZ-01)

Wniosek

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

2. Uzyskanie decyzji związanej z prowadzeniem robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespołu budowlanego. (KZ-02)

Wniosek

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

3. Uzyskanie decyzji związanej z prowadzeniem badań archeologicznych. (KZ-03)

Wniosek

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

4. Uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. (KZ-04)
5. Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. (KZ-05)
6. Uzgadnianie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. (KZ-06)
7. Uzyskanie decyzji związanej z usuwaniem drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków. (KZ-07)

Wniosek

Program

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

8. Uzyskanie decyzji związanej z umieszczeniem na zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub w obszarze wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów. (KZ-08)

Wniosek

→ PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←

9. Ustanowienie społecznego opiekuna zabytków (KZ-9)
10. Uzyskanie decyzji na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania (KZ-10)
  Wniosek
                                                   → PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←
11. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na dokonanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków (KZ-11)
  Wniosek
                                                      → PRZEJDŹ DO KARTY USŁUGI ←
  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2013-09-27 11:19
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-03 10:37

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4343
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-09-03 10:37
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-06-18 13:39