BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony


Kompetencje Starosty

Starosta wybierany jest przez radę powiatu, bezwzględną większością głosów, ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu, którego jest przewodniczącym i organizuje pracę starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży: powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, zatwierdza programy ich działania, uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu, w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek, zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

Opracowuje plan  operacyjny  ochrony przed  powodzią  oraz  ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej  działa na  zasadach  określonych w odrębnych przepisach. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. 

Wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Czysz Roma
  data wytworzenia: 2011.07.20
 • opublikował: Magdalena Krygier
  data publikacji: 2011-07-20 15:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-27 12:32

Rejestr zmian

 • zmieniono 2011-07-20 15:10 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2011-07-21 09:27 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2011-07-21 09:30 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2011-07-21 09:32 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2011-07-21 10:28 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-08-05 14:59 przez Magdalena Krygier: aktualizacja informacji
 • zmieniono 2015-05-14 08:21 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2015-05-14 08:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2016-02-19 14:10 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-11-27 12:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: edycja

« wstecz

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 50742 ostatnia aktualizacja tej strony 2017-11-27 12:32 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-10-19 14:24
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.