BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

 

Oferta: WK. 1110-1/11 z dnia 7 stycznia 2011 r.

 

STANOWISKO: SEKRETARZ

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI             

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1)Kierowanie  pracą referatu administracyjnego;

2) Organizowanie posiedzeń składów orzekających;

3) Opieka nad ewidencją Powiatowego Rejestru Osób Niepełnosprawnych;

4) Współpraca z referatem orzeczniczym;

5) Przygotowywanie sprawozdań z działalności zespołu;

6) Współpraca z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i organami rentowymi

7) Współpraca z wydziałami Starostwa Powiatowego  w tym z archiwum zakładowym,   

2.  Zależność służbowa: Zastępca Dyrektora Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1.Wykształcenie wyższe magisterskie administracyjne lub prawnicze;

2. Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe;

3. Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz m.in.  kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego i rodzinnego, ustawy  o samorządzie powiatowym, o zasobach archiwalnych, ochronie danych osobowych i rozporządzeń wykonawczych do wymienionych ustaw,

4. Umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office)

5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Nieposzlakowana opinia.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;

2. Trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

3. Status osoby niepełnosprawnej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV;

2. List motywacyjny;

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz ewentualne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej i doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 17.01.2011 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  • opublikował: Katarzyna Kowalewska
    data publikacji: 2011-01-07 10:28

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2954
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-01-07 09:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16