BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.19.2011 z dnia 21 lipca 2011 r.

 

STANOWISKO: referent

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielonych zamówień publicznych;
 2. Prowadzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej udzielanych zamówień publicznych;
 3. Przygotowywanie projektów umów dotyczących realizacji zamówień publicznych;
 4. Prowadzenie rejestru umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań;
 5. Prowadzenie rejestru postępowań;
 6. Zamieszczanie informacji dotyczących przetargów w Internecie (BIP), na stronie UZP;
 7. Opracowywanie sprawozdań z zakresu udzielonych zamówień;
 8. Archiwizacja dokumentów;
 9. Kompletowanie materiałów kierowanych na posiedzenia Zarządu;
 10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

 

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Biuro Zamówień Publicznych.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

1. Wykształcenie wyższe;

2. Minimum dwuletni staż pracy;

3. Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

4. Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji z zakresu postępowań o udzielenie zamówienia   publicznego potwierdzone np.: opiniami, referencjami, zakresem czynności;

     5. Umiejętność organizacji pracy;

     6. Znajomość obsługi komputera;

    7. Umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej;

    8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

    9. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   10. Nieposzlakowana opinia.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

   1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;

   2. Wysoka kultura osobista;

   3. Umiejętność pracy w zespole;

   4.Odporność na stres i pracę pod presją czasu;

   5 Komunikatywność;

   6. Znajomość systemów elektronicznego obiegu dokumentów.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV,

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 1.08.2011 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Durczak Kamila
  data publikacji: 2011-07-21 12:15
 • zmodyfikował: Durczak Kamila
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-28 07:22

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4050
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-07-28 07:22
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15