BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

 

Oferta: WK. 210.06.2011 z dnia 8 marca 2011 r.

 

STANOWISKO: inspektor ds. rozliczeń inwestycji i remontów

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Obsługa formalno-prawna prowadzonych inwestycji;

2) Przygotowanie materiałów do przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;

3) Bieżące rozliczenia budów;

4) Współpraca z innymi wydziałami Starostwa przy pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu. Wyjazdy do placówek zarządzanych przez Powiat Poznański w celu nadzorowania prowadzonych robót budowlanych.

Miejsce wykonywania pracy:Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe, politechniczne, absolwenci wydziałów elektrycznych;
 2. Minimum 3-letni staż pracy;
 3. Obsługa komputera-pakiet MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem Word-a i Excel-a ;
 4. Znajomość ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych;
 5. Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych i rozporządzeń wykonawczych dotyczących robót budowlanych;
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Nieposzlakowana opinia.

 

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Praktyka (staż) w przedsiębiorstwach lub działach budowlanych;
 2. Prawo jazdy kat. B.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV,

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji, zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych,

5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 18.03.2011 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2011-03-08 13:34

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1656
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-02-01 15:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-17 14:14